Thơ: Sóng - Tác giả: Đaminh Thiên Sa(Cảm hứng Tin Mừng Mc 4,35-40)

Những con sóng xô vào đời con
Làm hụt hơi, bao lần chao đảo
Những con sóng vùi theo cơm áo
Ngã bên này rồi nghiêng bên kia.

Con sóng xô hai buổi ùa về
Vùi con xuống tận cùng lận đận
Có khi đời rơi vào cùng tận
Vùi niềm tin vào nỗi hoang mang.

Đừng trách con lời nói bẽ bàng
Chúa biết con vô cùng yếu đuối
Chúa ơi trên nẻo đường rong ruổi
Xin Chúa luôn giữ gìn đời con.

Cả cuộc đời con mãi cậy trông
Trước con sóng rập rình sớm tối
Đời mong manh làm sao thoát khỏi
Bị nhận chìm giữa biển trần gian.

Tâm hồn con sao quá mong manh
Xin Chúa đến nhẹ nhàng nâng đỡ
Xin đừng để lòng con khiếp sợ
Đừng trách con không có niềm tin.

Giữa biển khơi có Chúa bên mình
Con thuyền nhỏ giữa muôn sóng cả
Xin cho con vượt qua bão tố
Thuyền đời con cập bến Bình Yên

Đa Minh Thiên Sa