Thơ: Phép Tính Diệu Kỳ - Suối Ngàn


PHÉP TÍNH DIỆU KỲPhép chia xưa Chúa dạy con 
Lạ thay kết quả lại tròn phép nhân
Phép chia từng đã có lần
Năm bánh, hai cá... năm ngàn người ăn. 

Trời sắp tối lúc khó khăn
Khiến bao lo sợ phần ăn quá nhiều
Đàn ông thì đã bấy nhiêu
Đàn bà, con trẻ chắc nhiều gấp ba.

Người lo họ đói đường xa
Sức không đủ mạnh đến nhà bình an
Bánh ăn no thỏa dư tràn
Chúa làm phép lạ giữa ngàn dân xưa. 

Dư mười hai thúng cho vừa
Tình thương ban xuống như mưa khắp trời
Chia hoài không hết Thầy ơi
Càng chia càng thấy không vơi lại đầy.

Noi gương "phép tính" nơi Thầy
Phép chia chưa học những ngày ấu thơ
Phép chia kỳ diệu như mơ
Lại ra kết quả bất ngờ phép nhân. 

 
30/07/2021
Suối Ngàn