Thơ: Những Hạt Giống - Tác giả: Suối NgànNHỮNG HẠT GIỐNG

Ví như hạt rơi vệ đường
Chim trời đến tha đi mất
Nghe mà không hiểu tỏ tường
Qủy dữ cướp điều chân thật.

Hạt gieo ở nơi ít đất
Sỏi đá, nắng gắt, cằn khô
Và vì không đâm rễ sâu
Sớm nở, tối tàn, hư mất.

Có hạt rơi vào bụi gai
Um tùm, nên đời chết nghẹt
Nghe, nhưng lo lắng việc đời
Ham mê của cải bời bời
Không hề sinh hoa kết trái.

Có hạt rơi vào đất tốt
Sinh hoa kết quả trĩu cành
Nghe lời Chúa, sống thực hành
Chứng nhân ngợi khen Thiên Chúa.

Xin cho lòng luôn khao khát
Thánh Thần soi sáng tâm can
Hiểu lời Thiên Chúa thương ban
Mỗi ngày đơm hoa đời sống.

Suối Ngàn (15/07/2023)