Thơ: Như Thầy Đã Yêu Thương - Suối Ngàn
Có ai Yêu giống như thầy
Hiến thân chịu chết đền thay tội trần
Có ai đã đến thật gần
Nhìn lên thập giá muôn phần khổ đau.

Yêu thương! Đến nỗi.. Vì đâu? 
Yêu thương đến nỗi gục đầu tàn hơi!
Có ai Yêu giống như Người
Để cho nhân thế nhạo cười dể duôi.

Chúa yêu con mãi khôn nguôi
Máu cùng nước, mãi chảy xuôi một dòng
Trái tim chịu thấu lưỡi đòng
Rửa cho nhân thế sạch trong tội đời.

Có ai nghe tiếng gọi mời
Trong nơi hoang mạc đáp lời Cha yêu
Khi đêm xuống, lúc cô liêu
Xin Ngài giúp sức sớm chiều vượt qua!

Mênh mông biển lớn bao la
Chín tầng sâu lắng thật là thẳm sâu!
Thành tâm tạ lỗi cúi đầu
Để yêu như Chúa, nguyện cầu xin ơn!

 
24/05/2022
Suối Ngàn