Thơ: Người Chăn Chiên - Suối Ngàn


NGƯỜI CHĂN CHIÊN

Ôi trái tim mục tử
Yêu thương rất nhân lành 
Bao la giữa trời xanh
Chăm đàn chiên no ấm.

Thương những chiên bệnh hoạn
Thương con yếu tật nguyền,
Tháo cởi những xích xiềng
Mang tự do chan chứa!

Có con chiên ghẻ lở
Thương chăm sóc tận tình!
Mong cho chúng đẹp xinh
Cùng lên đường hăng hái.

Gánh thương con bệnh hoạn
Không chê bỏ ngại ngần,
Mùi chiên khoác trên vai
Một lòng luôn thương mến.

Nguyện xin Người nhìn đến
Trên tôi tớ mọn hèn!
Mang tình yêu đáp đền
Giữa đàn chiên yếu đuối.

Cho tới giờ phút cuối
Được tín thác trung thành!
Trái tim luôn nhân lành
Con đây người chăn dắt.

2015 - Suối Ngàn