Thơ: Mưa Xuống Đồng Xanh - Tác giả: Suối Ngàn 
Chúa cho mưa xuống "đồng xanh" (*)
Dạt dào tình mến, trên cành mơn man.
Thơ mang tình Chúa ngập tràn
Ấm tình huynh đệ đi Loan Tin Mừng.

Thơ anh vượt núi băng rừng
Sài Gòn khoé mắt rưng rưng chiều vàng
Nắm tay chị khẽ nhẹ nhàng
Bình an hạnh phúc mùa sang nồng nàn.

Đồng Xanh xanh thắm, Suối Ngàn
Trái tim rực sáng hỷ hoan nến nồng
Tình yêu bát ngát ruộng đồng
Lời thơ như ánh nắng hồng ban mai.

Ps/ (*) Đồng Xanh Thơ.

Suối Ngàn (Sài Gòn 04/07/2023)