Thơ: Mân Côi Tình Mến - Suối Ngàn


Nhờ Thánh Thần soi đường chỉ lối
Thật diệu kỳ quá đỗi lắm thay!
Mân Côi mầu nhiệm xưa nay
Qua ngàn binh biến, mỗi ngày Thánh thiêng.

Xưa Thánh Phụ hằng siêng nguyện ngắm
Cứu linh hồn sa đắm trầm luôn
Ơn trên tựa nước suối nguồn
Như làn sương sớm mưa tuôn thế trần.

Chào Trinh Nữ! Sứ Thần ngự đến!
Mẹ khiêm nhường cảm mến xin vâng
Một niềm tín thác hiến dâng
Cung lòng ân phúc ngự vầng Thái Dương.

Giữa nhân loại đau thương thiếu thốn
Đã làm người chịu khốn vì ai!?
Nặng nề thập giá trên vai
Triều thiên đã hóa mạo gai nhục hình.

Mầu nhiệm Chúa Phục Sinh cứu rỗi
Khơi dậy niềm sám hối cậy trông
Máu Cha tựa những đóa hồng
Cứu con từ cõi hư không trở về.

Thương nhân loại tứ bề tăm tối
Ánh quang Ngài mở lối trường sinh
Khải hoàn rực rỡ hiển vinh
Mân Côi sốt sắng lời kinh sớm chiều.

Lòng suy gẫm bao nhiêu cho thấu
Mẹ hết tình yêu dấu con Cha!
Đặc ân này quá bao la
Trời cao hồn xác tháp ngà trọng thiêng.

Thuyền nhỏ bé ngả nghiêng sóng vỗ
Giữa thăng trầm biến cố gian nan
Mẹ hằng dẫn lối bình an
Vượt cơn nguy biến ngập tràn thương đau.

Lòng sùng kính hãy mau chạy đến
Thắp trong hồn ngọn nến tin yêu
Mân Côi suy ngẫm bao nhiêu
Bấy nhiêu hạnh phúc sớm chiều bình an
.

27/09/2021
Suối Ngàn