Thơ: Lộ trình dâng hiến có Chúa song hành - Tác giả: Nguyễn HoaLộ trình dâng hiến đầy cam go,
Có Chúa đồng hành con chẳng lo.
Thao thức đêm ngày ai hiểu thấu 
Như sóng đại dương vỗ dập dồn

Thời gian đong đầy bao ước vọng,
Lắm nỗi ưu tư kiếp phàm nhân 
Đoan hứa trung trinh, quyết một lần
Dù đường theo Chúa lắm gai chông

Giêsu! chính Ngài là lẽ sống
Chúa mãi là gia nghiệp cuộc đời con 
Ân thánh Ngài ban ôi diệu vợi.
Mãi song hành, dìu bước con đi tới

Tình Ngài vươn rộng xa tận cuối trời
Bao bọc thuyền con giữa trùng khơi.
Chúa yêu con thẳm sâu tình vời vợi
Nguyện dâng Chúa tình son suốt cuộc đời.

Nguyễn Hoa