Thơ: Không Tên (2) - Tác giả: Suối NgànKHÔNG TÊN (2)

Trăng vừa qua khỏi ngọn tre
Hẹn em ở dưới chân đê cuối làng
Sương gieo, lúa sắp ngả vàng
Màn đêm bàng bạc mùa sang tháng mười

Dưới trăng em khẽ mỉm cười
Mân mê tà áo nét người chân quê
Phải chăng hương lúa đưa về
Hay là trên mái tóc thề toả hương.

Em người con gái tên Thương
Nắm tay anh nói, trời sương nặng dần
Tương lai hẹn ước một lần
Cúi đầu em khẽ ngại ngần tựa vai.

Thế rồi nam bắc chia hai
Bờ trăng sương gió mà ai chẳng về
Bây giờ nơi ấy chân đê
Cố nhân lỡ hẹn câu thề chốn xưa.

Suối Ngàn (23/6/2023)