Thơ: Hai Năm Sóng Gió - Suối NgànĐi trong hoang mạc thời gian
Hai năm thấm thoát trong màn đêm đen
Hai năm thiếu vắng ánh đèn
Hai năm mạnh mẽ yếu hèn như nhau.

Hai năm chồng chất thương đau
Hai năm phờ phạc úa màu xanh xưa
Hai năm lặng lẽ tiễn đưa
Hai năm nước mắt như mưa khóc người.

Hai năm đủ héo nụ cười
Hai năm nào thấy bao người thân thương
Hai năm chịu những tai ương
Hai năm bao nỗi thảm thương quá chừng.

Hai năm rau cháo cầm chừng
Hai năm hồn sống “tin mừng” dở dang
Hai năm thế giới hỗn mang
Hai năm chưa dứt, dịch đang còn dài.

Hai năm đầy những bi ai
Hai năm chung kiếp nạn tai đọa đày
Hai năm đếm tháng đếm ngày
Hai năm dịch dã hết đầy lại vơi.

Hai năm cũng lắm tuyệt vời
Hai năm nhân nghĩa nơi nơi chung lòng
Hai năm gạn đục khơi trong
Hai năm đủ thấy những vòng “đỏ đen”.

Hai năm sang cũng như hèn
Hai năm dễ thấy đua chen sự đời
Hai năm tiếng Chúa gọi mời
Hai năm “chiêm ngắm Ngôi Lời” thẳm sâu!

Thân con nào có chi đâu
Dám xin một chút nhiệm màu ơn trên
Lấy chi con tới đáp đền
Đôi tay của lễ để nên lòng thành.

Hai năm thế giới mong manh
Thuyền nan sóng gió tròng trành hiểm nguy
Cầu xin Thiên Chúa quyền uy
Ngài thương bênh đỡ, nguyện quỳ khẩn van!

18/11/2021
Suối Ngàn