Thơ: Giang Sơn Có Mẹ - Tác giả: Suối Ngàn
GIANG SƠN CÓ MẸ

Đoàn con từ khắp muôn nơi
Bình minh chưa đến sương trời chưa tan
Chúng con vượt núi băng ngàn
Giang Sơn tìm đến hỷ hoan ngập tràn.

Mẹ bao nhân đức vẹn toàn
Mẹ được Thiên Chúa thưởng ban lên trời
Cả hồn cả xác Mẹ ơi
Vinh quang rực rỡ sao trời, ngàn mây.

Chúng con khắp nẻo về đây
Chúc khen cảm tạ Mẹ đầy cao sang
Giang Sơn có Mẹ rỡ ràng
Trời mây sông núi thu sang tuyệt trần.

Lòng con nhỏ bé xin dâng
Triều Thiên toả sáng tựa vầng thái dương
Kính mừng Đức Nữ - Tân Nương
Giang Sơn có Mẹ tình thương dạt dào.

 
Suối Ngàn (14/08/2023)