Thơ: Đi Tìm Chúa - Tác giả: Đaminh Thiên Sa 
ĐI TÌM CHÚA
(Cảm hứng Tin Mừng Mc 5,21-43)

Đi tìm Chúa để sờ vào áo
Thân đớn đau bao tháng ngày rồi
Tìm Chúa giữa đám đông huyên náo
Xin cho con lành bệnh Chúa ơi.

Xin đừng khen niềm tin vững mạnh
Chúa biết con yếu đuối vô cùng
Đi tìm Chúa để mong phước hạnh
Cho xác thân và cả tâm hồn.

Những tháng ngày sầu đau héo úa
Tấm thân con bệnh tật dày vò
Cho con được chạm tay vào Chúa
Xin một lần được hết âu lo…


Đi tìm Chúa nói lời đau đớn
Cúi lạy Ngài thương xót lòng cha
Cứu con gái bên bờ nguy khốn
Lời nài van đau xót, mặn mà.

Kể cả lúc biết con đã chết
Vẫn cầu xin và chỉ cầu xin
Ơi Tình yêu sao mà tha thiết
Cứu đời con qua nỗi ưu phiền.

Đời dài theo tháng ngày bất trắc
Giữa lo toan bề bộn khổ đau
Đi tìm Chúa để Ngài giải thoát
Ban cho con ánh sáng nhiệm mầu.

Xin cho con suốt đời tìm Chúa
Để bàn tay chạm được áo Ngài
Khi con quỳ bên Ngài than thở
Niềm tin yêu trỗi dậy vươn vai.

Xin chia vui với người bệnh hoạn
Được Chúa ban cho khỏe mạnh rồi
Chia vui với người cha thoát nạn
Nhìn con yêu thắm lại bờ môi…

Đa Minh Thiên Sa