Thơ: Chuỗi Mân Côi Đồng Hành - Suối Ngàn


CHUỖI MÂN CÔI ĐỒNG HÀNH


Mẹ, Mẹ ơi xin thương nhìn Nước Việt!
Chuỗi Mân Côi con cầm chắc trên tay
Lời kinh thiêng dâng lên Mẹ mỗi ngày
Cúi xin Mẹ thương cầu bầu cùng Chúa. 

Quê hương con giữa trưa hè nắng lửa
Buồn hắt hiu như thiêu đốt tâm hồn
Dịch bệnh lan tràn tám hướng càn khôn
Làm bao người sống giữa ngàn nguy khó. 

Kinh Mân Côi giúp thắng vượt đau khổ
Giúp cho con thỏa cơn khát chờ mong
Như nai con tìm về suối nước trong
Cúi xin Mẹ hãy thương tình bầu chữa. 

Kinh Mân Côi miền cỏ ngọt đầy sữa
Giúp muôn người trước giông tố gian nan
Khắp quê hương dịch bệnh đang lan tràn
Mỗi lời kinh là nỗi niềm cậy mến. 

Kinh Mân Côi niềm tin vô bờ bến
Giúp muôn nhà trước bão tố ngả nghiêng
Được nương nhờ trong mầu nhiệm Thánh thiêng
Bước gian trần có Mẹ hằng cứu chữa. 

Đường sỏi đá trần trụi bao nắng lửa
Nỗi ngặt nghèo trong thiếu thốn đầy vơi
Kinh Mân Côi xin dâng Mẹ Chúa trời
Cho khắp chốn được bình an Mẹ nhé!

Lời kinh thiêng quyện hương trầm nhè nhẹ
Bước gian trần có bóng Mẹ lo chi
Mẹ ước ao nghe lời nguyện mỗi khi
Chuỗi Mân Côi đồng hành đường lữ thứ.

04/07/2021
Suối Ngàn