Thơ: Chọn Sai Đáp Án - Tác giả: Suối NgànChúa là người ra đề
Cho con làm bài thi
Con học được những gì
Nơi Ngài từ thơ bé?

Đề thi không hề nhẹ
Sự tin tưởng nơi Ngài
Đôi lần con chọn sai
Trong cuộc đời đáp án.

Con cố tìm phép toán
Trong đáp án yêu thương
Đề thi sự khiêm nhường
Con chọn là kiêu ngạo.

Bao năm Thầy dạy bảo
Từng giờ học với Ngài
Con vẫn để ngoài tai
Không tiếp thu chăm chú.

Con vẫn còn mê ngủ
Trong từng bài kiểm tra
Biển học thì bao la
Thời giờ con hoang phí.

Chọn đáp án ích kỷ
Khi "đúng" là: thứ tha
Chúa bảo: "đến với Ta"!
Con chọn là từ chối.

Đề thi không hề mới
Đáp án Ngài dạy cho
Sao con mãi mày mò
Chọn sai hoài sai mãi.

Con sẽ phải thi lại
Bài phó thác tin yêu
Con sẽ phải học nhiều
Lời Ngài trong sớm tối.

Đề thi không hề đổi
Bài học chẳng hề thay
Mười điều răn mỗi ngày
Nhủ lòng học cho kỹ.

Bao nhiêu là thế kỷ
Ngài chỉ dạy không ngơi
Miễn phí trong từng lời
Học hoài sao sao vẫn tối?

Suối Ngàn (11/5/2023)