Thơ: Chân thành sám hối - Suối Ngàn
CHÂN THÀNH SÁM HỐI

Mọi người hô hào nhau ăn chay
Ăn chay cầu nguyện cho Ukraina
Con chưa dám nghĩ sẽ cầu nguyện như thế nào.
Cuộc chiến tại Ukraina hẳn là quá rõ.
Nhưng tôi nhìn lại cuộc chiến nơi nội tâm của chính mình
quả cũng khốc liệt cam go chẳng kém!
Cũng đủ loại vũ khí tấn công chính mình, tấn công người xung quanh..
Những thứ “vũ khí” chẳng kém hạt nhân nguyên tử
gây hận thù chia rẽ
những vết thương vẫn đang rỉ máu chẳng biết khi lành..

Những lời cay độc, những phân chia giai cấp và phân hóa giàu nghèo
tạo thành hố sâu ngăn cách
Những đặc quyền đặc lợi
những thói ích kỷ hẹp hòi...
như những hỏa tiễn đang bắn vào chính bản thân và những người xung quanh.
Ôi! Giấc mơ hòa bình
Giấc mơ tình yêu
Tôi cần sám hối!?
Ăn chay ư?
Xức tro ư?
Cần lắm!!!
Cầu nguyện cho Ukraina? Xa lắm nhưng cũng cần thiết!
Nhưng cần thiết hơn với chính mình là cuộc sám hối canh tân trở về với chính mình!

Con luôn cần Chúa
Chúa mời gọi con
Con mời gọi chính mình sám hối!
Thân con như những chiến trường đầy thương tích tội lỗi
Chúa nhìn xót thương!
Xin ơn Chúa đổ xuống
để con chân thành sám hối – đổi lấy hòa bình
con sợ mình giả dối Chúa đẩy con ra.
Một mùa chay hòa bình cho chính mình
Cho mọi anh em, để cùng nhau đón nhận hồng ân cứu độ!

01/03/2022
Suối Ngàn