Thơ: Ân Sâu Tình Trời - Tác giả: Suối Ngàn


ÂN SÂU TÌNH TRỜI


Gió lay nhẹ cánh hoa vàng
Trời se se lạnh mênh mang sương chiều
Bao năm thương nhớ bấy nhiêu
Hương trầm từng nén tình yêu nguyện cầu.

Thiên cung chan chứa nhiệm mầu
Ban ơn giải thoát ân sâu tình trời
Tiền nhân đã biết bao đời
Được chung hưởng phúc sáng ngời tôn nhan.

Lời kinh chiều vắng dương gian
Trời cao thương xót vén màn sương đêm
Lắng nghe gió mát êm đềm
Hỷ hoan rộng mở bên thềm Thiên cung.

 
Suối Ngàn (05/11/2023)