Ăn Chay và Cầu Nguyện 
Hôm nay cầu nguyện ăn chay
Cho bao kẻ chốn lưu đày khổ đau
Thời gian lặng lẽ bên nhau
Mì tôm pha nước mắt sầu cầm hơi. 
Cầu cho nam bắc muôn nơi
Cầu cho khắp bốn phương trời bình yên
Cầu cho người khắp ba miền
Tình thương chia sẻ nối liền bên nhau.
Cầu cho vơi những thương đau
Cầu cho vơi những khổ sầu xót xa
Đèo cao mưa gió bôn ba
Cho người lữ khách đến nhà bình an.
Cầu cho dịch dã mau tan
Người khốn khó, được yên hàn cách riêng
Cầu xin Chúa xuống ơn thiêng
Hiệp lòng một ý hằng siêng nguyện cầu.
Trái tim sẽ bớt u sầu
Tình thương chia sẻ cho nhau sớm chiều
Hai mùa mưa nắng cô liêu
Thị thành nước mắt đã nhiều đau thương!
Ăn chay tâm thế khiêm nhường
Ăn chay trên những nẻo đường gần xa
Nguyện cầu ý Chúa bên ta
Như miền đất tốt nở hoa ngập tràn.

 
17/10/2021
Suối Ngàn