Dẫn lần hạt Mân Côi tuần 1 và tuần 2 tháng 10.2018SUY NIỆM LẦN HẠT MÂN CÔI
THÁNG MÂN CÔI 2018

Tuần 1
Dẫn suy niệm: thứ hai, thứ tư, thứ sáu

 
THỨ HAI 01.10
NĂM SỰ VUI


Hát xin ơn Chúa Thánh Thần
Đọc kinh Tin Kính

Lời mở đầu

-Thưa cộng đoàn,
Hàng năm Hội Thánh dành trọn tháng mười làm tháng Mân Côi, tôn kính Mẹ Maria cách đặc biệt. Trong tháng này, Giáo hội khuyến khích và kêu gọi các Kitô hữu siêng năng cầu nguyện bằng việc đọc kinh Mân Côi. Để qua kinh Mân Côi, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho thế giới được ơn sám hối, trở về cùng Thiên Chúa, canh tân đời sống theo Tin Mừng; để khỏi những tai hoạ do tội lỗi của nhân loại gây ra, gia đình được hạnh phúc, con người biết yêu thương nhau.

-Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi-là Nữ Vương ban sự bình an. Trong suốt tháng 10 này, chúng con xin hòa chung tâm tình với các tín hữu khắp năm châu dâng lên Mẹ những chuỗi Kinh Mân Côi sốt sắng hơn, sâu sắc hơn. Nhờ Mẹ dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh- Đấng có toàn quyền trên mọi sự-Đấng,  giàu lòng thương xót đoái nhìn đến tthế giớ nhân loại yếu đuối và đầy tội lỗi; để được  Chúa thánh hoá giờ cầu nguyện này và ban bình an cho chúng con và toàn thế giới.
 
Thứ nhất : Thiên Thần truyền tin cho Ðức Bà chịu thai.
Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.   (Lc 1,26–38) 


Lời nguyện : Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã được Thiên Chúa chọn là người cộng tác trong vai trò làm Mẹ Chúa Cứu Thế; bởi vì Mẹ đã sống đẹp lòng Thiên Chúa, và hoàn toàn vâng phục ý Chúa. Hôm nay chúng con quyết tâm noi gương Mẹ sống khiêm nhường, tin tưởng vâng theo thánh ý Thiên Chúa như Mẹ.

Thứ hai : Ðức Bà đi viếng bà thánh Isave. 
Ta hãy xin cho được lòng yêu người.  (Lc 1,39-45)


Lời nguyện : Lạy Mẹ Maria, Mẹ yêu thương người chị họ là bà Ê-li-sa-bét, nên vừa khi hay tin người chị đã có thai trong lúc tuổi già, Mẹ đã vội vã đi thăm viếng và giúp đỡ. Chúng con nài xin Mẹ giúp chúng con cũng có tấm lòng thương người, biết quan tâm giúp đỡ tha nhân để xứng đáng là con của Mẹ và là sứ giả bình an.

Thứ ba : Ðức Bà sinh Ðức Chúa Giêsu nơi hang đá.
Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.  (Lc 2,6-20)


Lời nguyện : Lạy Chúa Giêsu, Chúa được Chúa Cha sai đến trần gian để cứu độ nhân loại, nhưng Chúa lại được sinh ra trong hoàn cảnh nghèo nàn, trong máng cỏ bò lừa. Xin Chúa cho chúng con biết sống nghèo để thông cảm, gần gũi và chia sẻ với những người nghèo hơn chúng con. Nhất là xin Chúa cho chúng con biết bắt chước những người mục đồng tích cực loan báo Tin Mừng trọng đại: Đấng Cứu Thế duy nhất đã đến và đang sống giữa chúng con.

Thứ bốn : Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh.
Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.  (Lc 2,22-32) 


Lời nguyện: Lạy Mẹ Maria và thánh cả Giuse, hai Đấng đã chu toàn lề luật khi dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, xin giúp chúng con cũng biết dâng hiến đời sống chúng con cho Chúa như của lễ tiến dâng hàng ngày.

Thứ năm : Ðức Bà tìm được Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh.
Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn. (Lc 2,41–52) 


Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vâng phục và chu toàn bổn phận đối với Mẹ Maria và thánh Giuse ở Na-gia-rét, nhưng Chúa cũng không quên bổn phận Chúa Cha giao phó.
Xin Chúa cho chúng con luôn chu toàn các bổn phận hằng ngày, đặc biệt là bổn phận góp phần xây dựng Nước Chúa giữa xã hội hôm nay. 

THỨ TƯ 03.10
NĂM SỰ MỪNG


Hát xin ơn Chúa Thánh Thần
Đọc kinh Tin Kính

Thứ nhất : Đức Chúa Giêsu sống lại (Lc 24,6).
Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 
Suy niệm: Thánh Phaolô dạy: “Nếu Đức Kitô đã không chỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật là hảo huyền… Chúng ta là những kẻ đáng thương hơn tất cả mọi người” (1Cr 15,17-19). Chúa đã sống lại thật, niềm tin được củng cố, chúng ta mừng như bố chết sống lại! Cuộc sống con người bị hao mòn vì năm tháng, vì bổn phận, vì tội lụy, nay cần được hồi sinh và khởi sắc. Chúng ta cần.
 
Ý nguyện: Xin ơn chỗi dậy sống đời sống mới với đức tin sống động được thể hiện qua đời sống chứng nhân và việc bác ái.
 
Thứ hai :  Đức Chúa Giêsu lên Trời (Cv 1,9).
Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên Trời.


Ý nguyện: Xin cho chúng con không nhìn trời như người Galilê, nhưng trở về với bổn phận thường nhật; biết tôn trọng những thực tại trần thế và phát triển trái đất, đòng thời không quên hướng lòng về Quê Trời.
 
Thứ ba : Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống (Cv 2,11).
Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 
Ý nguyện: Xin cho mọi người đừng làm buồn lòng và đừng dập tắt Thánh Thần, để phát sinh những hoa trái là niềm vui và ơn bình an.
 
Thứ bốn: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên Trời.
Ta hãy xin cho được chết lành trong tay Đức Mẹ.


Ý nguyện: Thiên Chúa đã giữ gìn cho Đức Maria không lây nhiễm nguyên tội, nay cũng giữ gìn Mẹ không phải hư nát trong mồ. Mãn cuộc đời tại thế, Đức Maria, thụ tạo duy nhất được lên trời cả hồn lẫn xác. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin cho chúng con bước theo cuộc hành trình đức tin của hiền mẫu Maria để được về Trời được với Mẹ.
  
Thứ năm : Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên Trời.
Ta hãy xin cho được hưởng cùng Đức Mẹ trên Nước Thiên Đàng.


Ý nguyện: Xin cho mọi người biết tỉnh thức và sẵn sàng, trung tín và khôn ngoan, với niềm khát vọng: chính Chúa là phần thưởng trên hết mọi phần thưởng. Noi gương Mẹ Maria, quyết trung thành trong những việc nhỏ, để có thể trung thành trong những việc lớn, làm những việc bình thường nhưng với cung cách không tầm thường, vươn lên tầm cao của cuộc sống.
 
THỨ SÁU 05.10
NĂM SỰ THƯƠNG


Hát xin ơn Chúa Thánh Thần
Đọc kinh Tin Kính

1. Ngắm thứ nhất: Chúa Giêsu hấp hối nơi vườn Cây Dầu.

“Chúa Giêsu quỳ gối cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin tha cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Lc 22,42).

 2. Ngắm thứ hai: Chúa Giêsu chịu đánh đòn

“Bấy giờ Philatô truyền đem Chúa Giêsu đi đánh đòn” (Ga 19,1).

3. Ngắm thứ ba: Chúa Giêsu đội mão gai.

“Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu Người, và khoác cho Người một áo choàng đỏ. Họ đến gần và nói: “Kính chào Vua dân Do-thái!”, rồi vả vào mặt Người.” (Ga 19,2-3).

4. Ngắm thứ bốn: Chúa Giêsu vác thập giá

“Bấy giờ ông Philatô trao Đức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Chúa Giêsu đi, chính Người vác lấy thập giá” (Ga 19,16-17).

5. Ngắm thứ năm: Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá.

“Đức Giêsu kêu lên một tiếng, rồi tắt thở” (Mc 15,37).
 
Tuần 2
Dẫn suy niệm: thứ ba, thứ năm, thứ bảy
 

THỨ BA 09.10
NĂM SỰ THƯƠNG


Hát xin ơn Chúa Thánh Thần
Đọc kinh Tin Kính

Mầu nhiệm thứ nhất : Chúa Giêsu hấp hối trong vườn Cây Dầu.

.Suy niệm : Trong những lúc thử thách, duy lời cầu nguyện mới có sức mang lại sự an ủi cho chúng ta.

. Quyết tâm : Tỉnh thức và cầu nguyện. “Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Tinh thần thì nhanh nhẹn, nhưng xác thịt thì yếu đuối” (Mt 26,41).

. Cầu Nguyện : Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết can đảm ở gần bên Chúa Giêsu trong giờ xao xuyến, để lặp lại với Người rằng : Lạy Cha, xin cho ý Cha được thể hiện !
 
Mầu nhiệm thứ hai : Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

 
. Suy niệm : Ai là những người đánh đập Chúa Giêsu ? Đó là những người xúc phạm đến bí tích Thánh thể. Đó là những người xúc phạm đến Thân thể mầu nhiệm của Chúa là Hội thánh bằng các gương xấu. Đó là những người xúc phạm đến thân thể của mình là đền thờ của Chúa Thánh Thần bằng tội dâm dục.

. Quyết tâm : Giữ lòng trong sạch và thống hối. “Tôi đến không phải để kêu gọi những người công chính, nhưng những người tội lỗi” (Mt 9,13).

. Cầu Nguyện : Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con được chữa lành khỏi tội lỗi nhờ những thương tích của Chúa Giêsu, con của Mẹ và anh của chúng con.
 
Mầu nhiệm thứ ba : Chúa Giêsu đội vòng triều thiên kết bằng gai.
 
. Suy niệm : Chúa Giêsu bị chế nhạo vì Người là Vua. Còn phần chúng ta, chúng ta hãy nhìn nhận chủ quyền của Người bằng cách vâng phục ý muốn của Chúa, bằng lòng trung thành với Hội thánh, và bằng quyết tâm xây dựng Nước Chúa nhờ những hoạt động tông đồ.

. Quyết tâm : Chấp nhận hạ mình xuống. “Ai trong các con muốn làm lớn thì hãy trở nên kẻ phục vụ; ai muốn đứng đầu thì hãy trở nên đầy tớ của mọi người. Thực vậy, Con Người không đến để được phục vụ nhưng là để phục vụ và trao ban mạng sống của mình để cứu muôn người” (Mc 10,43-45).

. Cầu Nguyện : Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con được hiền lành khiêm nhường, giống như đức Vua của chúng con.
 
Mầu nhiệm thứ bốn : Chúa Giêsu vác thánh giá lên núi Calvê.
 
. Suy niệm : Mỗi người có thập giá riêng của mình. Chúng ta hãy vác thập giá, không phải cách miễn cưỡng như ông Simon Cirênê, nhưng với lòng nhẫn nại và yêu mến giống như Chúa Giêsu.

. Quyết tâm : Vác thập giá : “Ai không vác thập giá của mình và bước đi theo Ta thì không thể trở thành môn đệ của Ta” (Lc 14,27).

. Cầu Nguyện : Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết vác thập giá hằng ngày của mình với lòng nhẫn nại và yêu mến.

Mầu nhiệm thứ năm : Chúa Giêsu chết trên Thánh giá.
 
Mầu nhiệm thứ năm : Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá
 
. Suy niệm : Từ trên thánh giá, Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta những hồng ân như sau :

– ơn tha thứ : “Hôm nay, bạn sẽ ở trong nước thiên đàng với Tôi” (Lc 23,43)

– người Mẹ : “này đây là mẹ của con” (Ga 19,27)

– toàn thân của mình : “mọi việc đã hoàn tất” (Ga 19,30)

. Quyết tâm : Bắt chước Chúa Giêsu, chúng ta hãy biết trao ban mình : “Không ai có tình yêu nào cao cả cho bằng kẻ ban mạng sống của mình cho người bạn hữu” (Ga 15,13).

. Cầu Nguyện : Lạy Mẹ Maria, xin ở kề bên chúng con trong lúc thử thách, và xin giúp đỡ chúng con trong giờ lâm tử.
 
THỨ NĂM 11.10
NĂM SỰ SÁNG


Hát xin ơn Chúa Thánh Thần
Đọc kinh Tin Kính

Thứ Nhất:: Đức Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại sông Giođan.
Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.  (Mt 3,13-17)


Lời nguyện : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hạ mình xuống lãnh phép rửa của ông Gioan, nên đã được Chúa Cha tuyên bố là Con yêu dấu, đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng.

Xin cho chúng con biết hạ mình xuống thú nhận mọi tội lỗi, để được Chúa tha thứ và trở nên người công chính, xứng đáng là con cái Thiên Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Thứ hai:: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana.
Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài. (Ga 2,1-11)


Lời nguyện : Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã quan tâm đến bữa tiệc cuới ở Cana. Khi thấy họ thiếu rượu, Mẹ đã xin Chúa giúp giải quyết bé tắc. Và Mẹ đã bảo những người giúp việc hãy làm theo lời Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con biết quan tâm đến mọi người chung quanh và hướng dẫn họ đến với Chúa, để được Chúa cứu giúp.

Thứ ba: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.
Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.  (Mt 4,17.23-25)


Lời nguyện : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đi rao giảng về Nước Trời và kêu gọi mọi người sám hối. Chúa cũng đã làm rất nhiều dấu lạ để thể hiện tình yêu thương và chứng minh Chúa là Đấng Cứu Thế duy nhất. Xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi cho chúng con, để chúng con trở thành môn đệ của Chúa.
Chúng con cũng xin Chúa ban tràn đầy ơn Thánh Thần để chúng con tích cực rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho những người trong gia đình và những người chung quanh.

Thứ Bốn:: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.
Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.  (Mt 17,1-8)


Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trước khi bước vào giai đoạn Tử nạn và Phục sinh, Chúa đã biến hình vinh quang trước mặt 3 môn đệ yêu quý, để củng cố lòng tin cho các ông. Xin cho chúng con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy hằng ngày để trở thành những người con yêu dấu của Chúa. 

Thứ Năm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.
Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu T.Thể.  (Mt 26,26-29)


Lời nguyện : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lập bí tích Thánh Thể để làm lương thực nuôi đời sống thiêng liêng cho chúng con, trên đường tiến vào Nước Trời hưởng sự sống trường sinh. Xin cho chúng con biết thường xuyên đến tham dự Thánh Lễ và rước Mình Máu Thánh Chúa, để được kết hiệp với Chúa và hợp nhất với nhau.
 
 
THỨ BẢY 13.10  Giờ đền tạ buổi trưa- riêng
NĂM SỰ VUI


Hát xin ơn Chúa Thánh Thần
Đọc kinh Tin Kính

CẦU NGUYỆN

Lạy Mẹ Maria là mẫu gương của sự cầu nguyện, xin Mẹ đến dạy chúng con cầu nguyện như xưa Mẹ đã dạy Ba trẻ ở Fatima. 

Xin Mẹ luôn dẫn đường chỉ lối cho chúng con, đừng để chúng con đi sai đường mất lòng Chúa. Nhất là qua chuổ kinh Mân Côi mỗi ngày, chúng con cao dâng lòng yêu mến Mẹ và tha thiết học hỏi nhân đức cao với của Mẹ.
 
Thứ nhất: Thiên Thần truyền tin cho Ðức Bà chịu thai.
Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 
Lời Chúa: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1,28-33).

 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
 (Thinh lặng giây lát) 

Thứ hai: Ðức Bà đi viếng bà Thánh Isave.
Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 
Lời Chúa: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1,39-45).

 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần. 

(Thinh lặng giây lát)

 Thứ ba: Ðức Bà sinh Ðức Chúa Giêsu nơi hang đá.
Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 
Lời Chúa: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 2,4-7).

 Ông Giu-se lên Bê-lem khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.
(Thinh lặng giây lát)

Thứ bốn: Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh.
 Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.


 Lời Chúa: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 2,22-23).

 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa".
(Thinh lặng giây lát)
 
Thứ năm: Ðức Bà tìm được Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh.
Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 
Lời Chúa: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 2,41-47).
Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. 
(Thinh lặng giây lát)

 
M Modesta Kim Hương sưu tầm và biên soạn.