Thánh lễ Tiệc ly và nghi thức rửa chân tại Dòng Nữ Vương Hòa Bình


Chiều 18.4.2019, tại nhà nguyện Dòng Nữ Vương Hòa Bình - Gp. Ban Mê Thuột, Cha Phanxicôxaviê Nguyễn Kim Long, chưởng ấn Giáo phận Ban Mê Thuột đã chủ sự Thánh lễ vào lúc 17g00. Có các cộng đoàn Nhà Mẹ, Tập Viện, Tiền Tập Viện và một số giáo dân sốt sắng hiệp thông tham dự.

Phần phụng vụ Lời Chúa với 3 bài đọc: (Xh 12, 1-8. 11-14), (1 Cr 11, 23-26), và Tin Mừng Gioan (Ga 13, 1-15), Cha Phanxicôxaviê nói về ý nghĩa về việc cử hành lễ Vượt Qua, về tình yêu của Chúa Giêsu dành cho nhân loại qua việc Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể và Ngài đã yêu thương con người bằng một tình yêu phục vụ trong khiêm hạ ngang qua hành động rửa chân cho các môn đệ.

Cha Phanxicô nói đến bài học yêu thương khiêm nhường của Chúa và mời gọi các nữ tu sống tinh thần yêu thương và phục vụ theo gương Thầy Chí Thánh, chính là lúc chúng ta làm cho khuôn mặt Chúa Giêsu được biểu lộ trong đời sống mỗi người chúng ta, và nêu gương cho mọi người trên thế gian này nhận biết tình yêu vĩ đại của Chúa.

Sau bài giảng lễ, Cha Phanxicô cởi áo choàng, thắt lưng, lấy nước rửa chân cho 12 vị đại diện các tông đồ theo như cách thức Chúa Giêsu đã rửa chân cho các tông đồ xưa. Các tông đồ gồm có mọi thành phần trong Hội Dòng và đại diện Giáo dân, nghi thức diễn ra hết sức xúc động trước tình yêu khiêm hạ của Chúa ngang qua Cha Phanxicô. Cộng đoàn hát vang những bài thánh ca nói đến tình yêu tự hạ của Chúa Giêsu.

Thánh lễ kết thúc, Cha Phanxicô kiệu Mình Thánh Chúa qua bàn thờ phụ và cộng đoàn cùng hướng theo đoàn rước và cùng hát vang nhưng bài ca tôn vinh Bí Tích Thánh Thể.

Sau đó, các cộng đoàn chia nhau chầu Thánh Thể cách trọng thể đến 12h. Các nữ tu sốt sắng thức với Chúa Giêsu trong vườn cây dầu để cảm nghiệm tình yêu vô bờ bến mà Thiên Chúa đã dành cho mình và mọi người trên thế gian này.

 
BBT NHVB
Xin mời xem thêm nghi thức thứ Năm Tuần Thánh

CHIỀU THỨ NĂM TUẦN THÁNH
Lưu ý: Nhà Tạm hoàn toàn để trống và mở cửa Nhà Tạm; trong Thánh lễ chiều nay, sẽ được truyền phép bánh thánh đủ cho giáo sĩ và giáo dân rước lễ hôm nay và ngày mai.
Thánh giá chính trên cung thánh được che lại.

 Lời dẫn Nhập lễ
NDL: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ!
Thánh lễ Tưởng Niệm Bữa Tiệc Ly chiều nay, khởi đầu tuần Tam Nhật Vượt Qua của Chúa Giêsu. Trong thánh lễ này, Hội Thánh tưởng niệm việc Chúa lập bí tích Thánh Thể cùng với chức Linh Mục và ban giới răn mới: giới răn yêu thương- như là di chúc ngàn đời của Hội Thánh.

Trong tâm tình tạ ơn sâu xa vì quà tặng cao cả mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta là chính Mình và Máu Thánh Người, cộng đoàn chúng ta cùng tôn vinh, cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Con Một của Người, và tri ân Chúa Giêsu đã hiến mình vì chúng ta.

Tham dự Thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người biết cầm lấy tấm bánh cuộc đời mình, tạ ơn Chúa, bẻ ra và trao cho nhau để thực hiện mệnh lệnh yêu thương của Thầy Chí Thánh Giêsu. Đồng thời, chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Cha Vinh Sơn, Giám mục Giáo phận, Cha Chủ sự Phanxicô Xavier và tất cả các Linh mục, Phó tế trong Hội Thánh. Xin Chúa thương ban đầy tràn hồng ân để các ngài trung thành với Thừa tác vụ Linh mục Chúa đã ban cho cách nhưng không.

Giờ đây, kính mời cộng đoàn sốt sắng tham dự bữa tiệc Thánh của Chúa Giêsu Kitô.
• Hát nhập lễ
• Kinh Vinh Danh
Trong lúc đọc hay hát kinh này, thì rung chuông (chuông lớn và nhỏ). Sau đó không rung chuông nữa, cho đến Vọng Phục Sinh.

II. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

 
  • Lời dẫn vào Bài đọc
Bài đọc 1: Xh 12, 1-8. 11-14 
NDL: Đoạn sách Xuất Hành sau đây thuật lại chỉ thị về bữa tiệc Vượt Qua trong thời Cựu Ước, để tưởng nhớ việc Đức Chúa giải thoát dân Người khỏi Ai Cập. Chúa Kitô Chiên Vượt Qua của Thiên Chúa trong thời Tân ước đã chịu sát tế để đem lại ơn cứu chuộc cho toàn thể nhân loại.
Đáp ca : Tv. 115, 12-13,15-16c, 17 -18.
Khi uống chén chúc tụng, ta được dự phần vào Máu Chúa Kitô.
  • Bài đọc 2: 1Cr 11, 23-26
NDL: Trong đoạn thư chúng ta nghe sau đây, thánh Phaolô tường thuật việc Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể trong bữa Tiệc Ly. Đồng thời, thánh nhân mời gọi chúng ta hãy lãnh nhận Mình Máu Chúa cách xứng đáng.

III. NGHI THỨC RỬA CHÂN

Sau bài giảng, Cha chủ sự trở về bàn thờ, cởi áo lễ, thắt dây lưng. Lễ sinh sẽ chuẩn bị chậu, bình nước cho Cha. Các Tông đồ tiến lên cung thánh, vào vị trí sắp sẵn.

NDL: Qua nghi lễ rửa chân, cha chủ tế cử hành lại chính hành động Chúa Giêsu đã nêu gương tại phòng Tiệc Ly năm xưa, khi Chúa cúi xuống rửa chân cho các môn đệ của Chúa.

Rửa chân là việc phục vụ mà người đầy tớ dành cho chủ mình. Chúa Giêsu là Chúa, là Chủ, nhưng đã nhận lấy công việc thấp hèn của một đầy tớ. Với hành động tự hạ này, Chúa Giêsu đã cụ thể hóa giới răn mới là yêu thương phục vụ trong khiêm tốn. Chính Chúa đã hạ mình để nên hy tế cho nhân loại. Người để lại tấm gương tuyệt hảo cho những ai muốn tiếp bước theo Người. Khác hẳn với những tình yêu khác đòi chiếm hữu, Tình yêu của Tin Mừng đòi phải rửa chân cho anh em mình.

Nguyện xin Chúa cho chúng ta quan tâm đến những nhu cầu của anh em và phục vụ tận tình theo gương khiêm hạ của CGS.
Ca đoàn hát cho đến khi Cha rửa chân xong
 
  LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Cha Chủ tế:  Anh chị em thân mến,
Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Kitô đã dùng Mình Máu Người mà thanh tẩy và nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Trong tâm tình cảm mến tri ân, chúng ta dâng lời nguyện xin:

 
  1. “Chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa Kitô.” Xin cho các linh mục, nhờ cử hành thánh lễ cách sốt sắng, ngày càng cảm nhận tình yêu nhiệm mầu Chúa dành cho mình, để hân hoan hiến trọn đời mình cho Chúa và cho phần rỗi các linh hồn.    
  2. “Chúa Giê-su đã thiết lập Bí tích Thánh Thể để ở cùng chúng ta luôn mãi”. Xin cho mỗi người trong chúng ta cảm nhận được tình thương của Chúa, biết siêng năng đến lãnh nhận Bí tích Thánh thể để có sức mạnh đem tình yêu của Chúa đến cho mọi người.
  3.   “Chúa Giê-su yêu thương các môn đệ của Người đến cùng”. Xin cho mọi thành phần Dân Chúa, biết tích cực dấn thân theo Chúa trên con đường thương yêu, phục vụ.
  4. “Các con cũng phải rửa chân cho nhau”. Xin cho mọi người chúng ta, vốn được Chúa yêu thương, cũng biết đối xử với tha nhân theo lời dạy và gương sáng của Chúa, để người người được sống an vui và hạnh phúc.
Cha Chủ tế: Lạy Thiên Chúa Tình Yêu, Chúa đã hiến ban Con Chúa cho chúng con nơi mầu nhiệm Thánh Thể, để tiếp tục hy lễ Thập giá và nên lương thực nuôi dưỡng chúng con. Xin cho chúng con siêng năng đến với Bí tích Tình Yêu này, để luôn được Người trợ giúp trên hành trình tiến về Nước Trời. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

 KIỆU MÌNH THÁNH QUA BÀN THỜ PHỤ

 Dứt lời nguyện hiệp lễ, đọc lời dẫn.

NDL: Kính thưa cộng đoàn, giờ đây chúng ta cùng bắt đầu nghi thức kiệu Mình Thánh Chúa sang bàn thờ phụ. Nghi thức này nói lên việc Chúa Giêsu, cùng các tông đồ từ Nhà Tiệc Ly đi sang vườn Cây Dầu để cầu nguyện đón chờ cuộc Vượt Qua cứu độ nhân loại, theo thánh ý Chúa Cha.
Trong ngày tưởng niệm Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể, chúng ta chầu Thánh Thể cách long trọng, để đền tạ những xức phạm đến bí tích nhiệm mầu này. Mỗi người chúng ta hãy đến với Chúa với lòng mến yêu của người con thảo, chia sẻ và cảm thông và từng bước theo chân Chúa trên đường khổ nạn vì yêu loài người chúng ta.

Ca đoàn hát:

Cha Chủ sự đứng trước bàn thờ, bỏ hương, rồi quì gối xông hương Mình Thánh Chúa; đoạn nhận áo choàng, kiệu Mình Thánh Chúa.

NDL: Giờ đây kính mời cộng đoàn cùng hướng về đoàn kiệu, để cùng với Chúa Giêsu đi vào giờ cầu nguyện với Ngài trước sứ vụ Thiên Chúa Cha trao phó.

-Khi đến bàn thờ phụ, Linh mục đặt Mình Thánh Chúa lên bàn thờ, quỳ gối và xông hương. -Sau bài hát thờ lạy Thánh Thể  Cha chủ sự quỳ gối thờ lạy Thánh Thể một chốc, rồi người để Thánh Thể vào nhà tạm. Sau bài hát thờ lạy Thánh Thể, Cha chủ sự im lặng ra về với đoàn giúp lễ.

  Sau đó bắt đầu nghi lễ lột trần bàn thờ; phủ cheThánh giá..

 
Biên soạn: Nt. Modesta Kim Hương