Nghi thức thứ 6 Tuần Thánh tại Dòng Nữ Vương Hòa Bình


Lúc 15 giờ chiều Thứ Sáu Tuần Thánh 19-4-2019, Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Long, chưởng ấn Giáo phận Ban Mê Thuột đã chủ sự nghi thức trọng thể tại nhà nguyện Dòng Nữ Vương Hòa Bình để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, trước sự hiện diện của hơn 130 người thuộc các cộng đoàn Nhà Mẹ, Tập Viện, Tiền Tập Viện, một số cộng đoàn gần nhà Mẹ Hội Dòng và các anh chị em giáo dân cùng tham dự.

Sau bài Thương Khó, Cha Phanxicô đã chia sẻ về Thánh giá chính là trung tâm điểm của phụng vụ hôm nay. Khi suy tôn Thánh giá, Giáo hội cử hành lại sự vinh quang của Thiên Chúa qua cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô; Giáo hội mời gọi người tín hữu đến dưới chân Thập giá, tôn kính Thập giá, biểu tượng của vinh quang. Cuối cùng Ngài nói đến việc Chúa Giêsu không những đã trả lại phẩm giá cho những người bất hạnh, người bị thiệt thòi trên trần thế, nhưng Ngài còn mang lại cho họ hy vọng!

Lễ nghi tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa được tiếp nối với 10 lời nguyện cho các nhu cầu của Công Giáo và mọi thành phần trong nhân loại. Kế đến là nghi thức tôn thờ Thánh Giá và phần hiệp lễ. 

BBT NVHB

Xin xem thêm phần nghi thức thứ 6 Tuần Thánh
 

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

CỬ HÀNH CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA

Lưu ý: Hôm nay không trải khăn bàn thờ, không để đèn hay nến cho đến sau nghi thức tôn thờ Thập Giá, thì mới trải khăn bàn thờ.

Lời dẫn khai mạc

NDL: Kính thưa Cộng đoàn phụng vụ !
Hôm nay, Thứ sáu Tuần thánh, Giáo hội tưởng niệm và sống mầu nhiệm Cứu độ của Chúa Giêsu qua sự chết đi vào sự sống, qua Thập giá để chiến thắng vinh quang.

Thánh giá chính là trung tâm điểm của phụng vụ hôm nay. Khi suy tôn Thánh giá, Giáo hội cử hành lại sự vinh quang của Thiên Chúa qua cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô; Giáo hội mời gọi người tín hữu đến dưới chân Thập giá, tôn kính Thập giá, biểu tượng của vinh quang.

Chiều hôm nay, chúng ta không cử hành Thánh lễ, nhưng cử hành nghi thức cách đặc biệt, tưởng nhớ tình yêu của Thiên Chúa nơi cuộc tử nạn hồng phúc của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Phụng vụ hôm nay gồm ba phần chính:
  + Phụng vụ Lời Chúa.
+ Tôn Kính Thánh Giá Đức Kitô.
+ và Rước Lễ.

Trong phần I-phụng vụ Lời Chúa Suy niệm về Ơn cứu độ chúng ta qua cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô dưới ánh sáng Lời Chúa và dâng lời nguyện cầu khẩn thiết cho toàn thể nhân loại.

Trong phần II- tôn kính Thánh Giá Đức Kitô: Kính thờ Thánh giá, biểu tượng Ơn Cứu độ và vinh quang của chúng ta. Đây là phần chính của Nghi thức thứ sáu tuần thánh. Giáo Hội mời gọi chúng ta bằng chính hành vi đức tin của mình mà tôn thờ chính Đức Kitô, Đấng đã dùng Thập Giá để chiến thắng sự dữ và giải thoát chúng ta.

 Phần thứ III- Rước Lễ: Rước Mình Máu Thánh Chúa là tham dự vào hiến tế Cứu độ của Đức Giêsu Kitô, cùng bước theo Ngài trên con đường Thương Khó.

Tham dự vào cử hành phụng vụ hôm nay, cộng đoàn chúng ta không chỉ dừng lại việc tưởng nhớ nỗi thống khổ của Đức Kitô, nhưng còn phải hướng tới việc cảm tạ hồng ân cứu độ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, thống hối về những lẩm lỗi chúng ta đã phạm; đồng thời dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin cho toàn thể nhân loại trong đời sống thiêng liêng cũng như trần thế.

Nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh chiều nay mở đầu bằng một thời gian thinh lặng.  Linh mục Chủ tế nằm phủ phục trước bàn thờ.

Linh mục và phó tế, mặc lễ phục đỏ như khi cử hành Thánh lễ, tiến ra bàn thờ, cúi chào rồi phủ phục xuống đất hoăỉc quỳ gối và tất cả mọi người thinh lặng cầu nguyện trong giây lát.

-Khi Chủ tế nằm phủ phục trước bàn thờ, NDL: Kính mời cộng đoàn quỳ.
Giờ đây, cùng với Chủ tế đang nằm phủ phục trước bàn thờ, chúng ta cùng liên kết với Chúa Kitô, khi Ngài sấp mình cầu nguyện trong vườn Giếtsêmani, trước khi vào cuộc thương khó.
Chúng ta hồi tâm cầu nguyện, mặc lấy tinh thần khiêm tốn, nhìn lại sự yếu đuối và thân phận tội lỗi của mình – nguyên nhân dẫn đến cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu.

 Khi thấy Linh mục đứng lên,

 NDL: Mời Cộng Đoàn đứng.
• Lời nguyện (không đọc “chúng ta dâng lời cầu nguyện”)

  1. PHẦN THỨ NHẤT: PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

NDL: Kính mời cộng đoàn ngồi.
-Bài đọc I: Is 52,13-53,12
NDL: Trong bài ca thứ tư về người tôi tớ Chúa sau đây, Tiên tri Isaia cho chúng ta thấy dung mạo của Người Tôi Tớ Đau Khổ của Giavê, mà chính Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn và thập giá đã thể hiện một cách rõ ràng. Người hiến mạng sống mình làm hy lễ xóa tội chúng ta.

-Bài đáp ca: Tv 30
 Lạy Cha, con xin phó thác tâm hồn con trong tay Cha.
-Bài đọc II: Dt 14-16; 5,7-9

NDL: Đoạn trích Thánh thư gửi tín hữu Do Thái cho chúng ta thấy: Đức Giêsu Kitô là Vị Thượng Tế. Người đã dâng chính mạng sống Người làm lễ vật và đẽ trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho những ai tùng phục Người.
Bài Thương Khó : Ga 18, 1-19. 42 
• Bài giảng

NDL: Phần Phụng vụ Lời Chúa được kết thúc bằng Lời Nguyện Tín Hữu. Những Lời Nguyện Tín Hữu hôm nay mang tính cách quan trọng và đặc biệt. Mọi công nghiệp và ơn ích của ơn cứu rỗi đều do giá máu của Chúa Kitô. Trên thập giá, Đức Giêsu đã giao hòa nhân loại với Thiên Chúa Cha. Cùng với Người, chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi thành phần nhân loại.  Chúng ta sốt sắng hiệp ý với Cha Chủ tế trong những lời cầu nguyện cho mọi nhu cầu của nhân loại và Hội Thánh Chúa.
Mời cộng đoàn đứng, dâng Lời Nguyện Tín Hữu

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

I. Cầu Cho Hội Thánh
Anh chị em thân mến, ta hãy cầu nguyện cho Hội thánh Chúa: xin cho Hội thánh được hiệp nhất và bình an, được Chúa bảo toàn ở khắp nơi trên hoàn cầu. Xin Chúa cũng ban cho ta được an cư lạc nghiệp hầu tôn vinh Người là Cha toàn năng.

Linh mục dang tay đọc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
Chúa đã cho muôn dân được thấy vinh quang Chúa tỏ hiện nơi Đức Kitô, là Đấng yêu thương gầy dựng Hội thánh Chúa. Cúi xin Chúa bảo vệ gìn giữ, để Hội Thánh đang hiện diện khắp nơi, luôn tin kính một niềm mà xưng tụng danh Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

II. Cầu Cho Đức Giáo Hoàng.

Ta hãy cầu cho Đức Thánh Cha PHANXICÔ, chính Chúa đã chọn người giữa hàng Giám mục, xin Chúa cũng ban cho người luôn an khang để lãnh đạo toàn thể dân thánh.

Linh mục dang tay đọc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
Chúa an bài mọi sự cách khôn ngoan lạ lùng. Chính Chúa đã tuyển chọn Đức Thánh Cha…và trao cho người nhiệm vụ lãnh đạo dân thánh Chúa.

Xin nhận lời chúng con cầu nguyện, mà ân cần săn sóc giữ gìn người; để nhờ người, đức tin của mọi tín hữu luôn bền vững sắt son.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

III. Cầu Cho Hàng Giáo Sĩ Và Giáo Dân.

Chúng ta hãy cầu cho Đức Giám mục Vinh Sơn của Giáo phận, cho hàng Giám mục, Linh mục, Phó tế, cũng như mọi người phục vụ dân thánh, và cho toàn thể cộng đoàn tín hữu khắp địa cầu.

Linh mục dang tay đọc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
Thánh Thần Chúa luôn hướng dẫn và thánh hóa toàn thể Hội thánh. Nay chúng con tha thiết nguyện cầu: xin Chúa thương cho mỗi thành phần Hội thánh biết theo ơn đặc sủng Chúa ban để trung thành phụng sự Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

IV. Cầu Cho Các Dự Tòng

Chúng  ta hãy cầu cho anh chị em dự tòng. Xin Chúa thương soi sáng tâm hồn họ, để họ được hiểu biết Chúa hơn. Xin Người mở lượng từ bi ban cho họ ơn tái sinh nhờ bí tích Thánh Tẩy, để họ được tha thứ tội lỗi và trở thành chi thể của Chúa Kitô.

Linh mục dang tay đọc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
Chúa làm cho Hội thánh không ngừng sinh thêm nhiều con cái. Xin cho anh chị em dự tòng (có mặt nơi đây), được thêm lòng tin kính và hiểu biết Chúa hơn, hầu xứng đáng lãnh nhận ơn tái sinh nhờ bí tích Thánh Tẩy, và gia nhập đoàn nghĩa tử của Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

V. Cầu Cho Các Kitô Hữu Được Hợp Nhất
Ta hãy cầu cho mọi anh chị em cùng tin vào Đức Kitô, và đang cố gắng sống theo sự thật, xin Chúa thương quy tụ và gìn giữ tất cả trong Hội thánh duy nhất của Người.

Linh mục dang tay đọc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
Chúa muốn làm cho những ai ly tán được trở về đoàn tụ, và những kẻ sum vầy được luôn hiệp nhất. Xin Chúa thương nhìn đến đoàn chiên của Đức Kitô, và cho mọi người đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy được mãi mãi đoàn kết với nhau, nhờ sống cùng một đức tin tòan vẹn, và chia sẻ một đức ái vững bền.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

VI. Cầu Cho Người Do Thái

Ta hãy cầu cho người Do Thái. Cha ông họ là những người đầu tiên đã được nghe lời Chúa phán dạy. Giờ đây xin Chúa làm cho họ ngày càng mến yêu danh thánh Chúa và trung thành với giao ước của Người.

Linh mục dang tay đọc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
Chúa đã hứa ban ơn cứu độ cho tổ phụ Abraham và con cháu của người. Xin Chúa thương nghe lời Hội thánh cầu nguyện cho dân tộc Chúa đã chọn xưa kia cũng được hưởng nhờ ơn cứu độ viên mãn của Đức Kitô, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

VII. Cầu Cho Những Người Ngoài Kitô Giáo
NDL: Ta hãy cầu cho những người ngoài Kitô giáo. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng dẫn đưa họ vào đường cứu độ.

Linh mục dang tay đọc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
Xin cho những người tuy không tin vào Đức Kitô, nhưng trước mặt Chúa vẫn ăn ngay ở lành, được hồng ân tìm thấy chân lý.

Xin cũng ban cho chính chúng con, ngày càng biết tương thân tương ái và thiết tha sống kết hợp với Chúa, để trước mặt thế gian, chúng con có thể minh chứng rằng: Chúa chính là tình thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

VIII. Cầu Cho Những Người Vô Thần
Ta hãy cầu cho những người không nhận biết Thiên Chúa, nhưng vẫn sống theo lương tâm ngay thẳng: xin cho họ một ngày kia được gặp thấy Người.

Linh mục dang tay đọc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
Chúa đã đặt vào trái tim con người niềm khát vọng đi tìm kiếm Chúa, khiến con người chỉ được bình an khi đã gặp thấy Chúa. Xin cho mọi người khắp thế gian, dù đang sống giữa muôn vàn nghịch cảnh, vẫn có thể nhận ra những dấu chỉ của tình yêu Chúa; và khi thấy các tín hữu sống đời bác ái yêu thương, họ sẽ vui mừng tin nhận duy có Chúa là Thiên Chúa đích thực và là Cha của hết mọi người.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
 
 IX. Cầu Cho Những Nhà Lãnh Đạo Quốc Gia
Ta hãy cầu cho những nhà lãnh đạo quốc gia. Xin Chúa thương soi trí mở lòng để họ biết hành động theo thánh ý mà tận tình lo cho dân nước được an cư lạc nghiệp và vui hưởng tự do.
Linh mục dang tay đọc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
Chúa làm chủ lòng người, và bảo vệ quyền lợi của nhân dân các nước. Xin ghé mắt nhân từ mà ban ơn soi sáng trợ lực cho những nhà lãnh đạo quốc gia, để họ biết cùng nhau làm cho thế giới được hòa bình, muôn dân được thịnh vượng, và mọi người được hưởng tự do tôn giáo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
X. Cầu Cho Những Người Đau Khổ.

Anh chị em thân mến, ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, dủ lòng thương giải thoát thế giới khỏi mọi sai lầm. Khử trừ muôn bệnh tật, xua đuổi cơn đói kém, mở cửa ngục tù, bẻ tan xiềng xích, giữ gìn lữ khách được bình an, đưa kẻ tha hương về xứ sở, chữa lành các bệnh nhân, ban ơn cứu độ cho người đang hấp hối.

Linh mục dang tay đọc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
Chúa hằng an ủi kẻ ưu phiền, ban sức mạnh cho người vất vả lầm than. Xin nghe tiếng nhân loại khổ đau nài van Chúa, và ban cho những người lâm cơn hoạn nạn được vui mừng cảm thấy Chúa nhân hậu phù trì. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

PHẦN II: THỜ LẠY - SUY TÔN THÁNH GIÁ

 (Đọc sau lời nguyện chung)
NDL: Bây giờ chúng ta bước sang phần thứ 2 của nghi thức ngày hôm nay là phần Thờ Lạy và Suy Tôn Thánh giá Chúa Giêsu.
1. TÔN THỜ THÁNH GIÁ
NDL: Trong nghi thức này, chủ tế đưa cao Thánh Giá 3 lần và hát: ĐÂY LÀ CÂY THÁNH GIÁ, NƠI TREO ĐẤNG CỨU ĐỘ TRẦN GIAN.

và cộng đoàn thưa CHÚNG TA HÃY ĐẾN THỜ LẠY.
 
Kính thưa cộng đoàn,

Thập Giá xưa kia là hình ảnh của sự nhục nhã, là một hình phạt cho những tội nhân đáng chết, là hình bóng của sự chết. Nhưng nay Đức Giêsu Kitô đã mặc cho một ý nghĩa mới, đó là vinh dự và hạnh phúc, là nguyên lý giải thoát và ơn cứu độ của chúng ta. Giờ đây khi đứng trước Thập Giá Chúa Giêsu, chúng ta hãy sấp mình thờ lạy với lòng yêu mến, biết ơn và đền tạ. Đền tạ vì tội lỗi chúng ta mà Chúa phải chịu chết, biết ơn vì nhờ cái chết của Chúa mà chúng ta được ơn tha tội, yêu mến vì tình thương Chúa đã dành cho chúng ta.
 
 2. HÔN KÍNH THÁNH GIÁ

NDL: Giờ đây, mời cộng đoàn hiệp tâm tình với Cha Chủ tế/ hôn kính Thánh Giá .

Đây là phần chính yếu của nghi thức tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa chiều hôm nay. Hôn kính chân tượng Chúa chịu nạn trên Thánh Giá là dấu chỉ cho thấy chúng ta tin tưởng nơi tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa và của Chúa Giêsu, một tình yêu có sức giải thoát mọi tội lỗi và trao ban ơn cứu độ đời đời. Hôn kính Thánh Giá còn là dấu chỉ chúng ta tôn thờ Thánh Giá Chúa, nhìn nhận tội lỗi, quyết tâm chừa tội và chấp nhận vác thập giá đời mình bước theo Chúa Kitô trên đường tử nạn trong suốt cuộc đời chúng ta.

Chúng ta hãy kính cẩn cúi mình thờ lạy, để tỏ lòng tôn kính Thánh giá Chúa.

Sau đó, mọi người thứ tự tiến lên hôn kính Thánh Giá Chúa giữa những lời ca ngợi tình yêu nồng nàn của Chúa Giêsu.
Hôn kính xong, Cha chủ tế ban Phép lành cho cộng đoàn và đặt Thánh giá vào bệ dọn sẵn gần bàn thờ, có đèn để chung quanh.

III. PHẦN THỨ BA: RƯỚC LỄ

Sau khi thờ lạy Thập Giá xong, thì trải khăn bàn thờ, đặt khăn thánh và sách lễ lên; đoạn Thừa Tác viên đi rước Mình Thánh Chúa từ bàn thờ phụ đem về bàn thờ chính. Khi đã dặt Mình Thánh Chúa trên bàn thờ và mở bình đựng Mình Thánh.

NDL: (đọc khi đang khi kiệu Mình Thánh ra bàn thờ).

Chúng ta bước qua phần Hiệp Lễ - phần thứ ba cũng là phần cuối cùng của nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh. Tín hữu chúng ta không thể dừng lại nơi Thánh giá mà không tham dự vào sự sống của Đức Kitô Phục sinh nhờ hiệp lễ. Vì thế chúng hãy chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để sốt sắng rước Chúa -Đấng tự hiến vì yêu thương chúng ta.
Mời cộng đoàn đứng.

Cha Chủ tế cúi mình, rồi chắp tay đọc lớn tiếng:
Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy,
chúng ta dám nguyện rằng….
Cha Chủ tế dang tay và cùng với giáo dân đọc Kinh Lạy Cha.
 
NDL: Mời cộng đoàn quì.

* LƯU Ý: Không chúc bình an- và không hát “Lạy Chiên Thiên Chúa”
Chủ tế cúi mình thật sâu, rồi cầm Mình Thánh nâng lên trên đĩa hay trên chén, đọc: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian…

LỜI NGUYỆN CHÚC LÀNH TRÊN DÂN CHÚA
- Để giải tán, Linh mục đứng quay về phía dân chúng, giơ tay          trên họ và đọc lời nguyện …
- Mọi người thinh lặng ra về-Vào lúc thuận tiện lột khăn bàn thờ.
-Đặc biệt, từ hôm nay cho đến Đêm canh thức Vượt Qua, mọi người khi đi ngang qua Thánh Giá đều phải cúi mình sâu thờ lạy.

Biên soạn: Nt. Modesta Kim Hương