Cầu nguyện với Đấng Sáng Lập Dòng nhân ngày lễ giỗ hàng năm


Tối ngày 03/08/2019, tại nhà nguyện Dòng Nữ Vương Hòa Bình - Gp. Ban mê Thuật đã tưởng niệm về Đấng Thiết Lập Dòng - Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai nhân dịp giỗ 29 năm của Ngài rất long trọng và sốt sắng

Có gần 300 nữ tu, Tập sinh, Tiền tập của Dòng cùng tham dự để cầu nguyện, tưởng nhớ đến Đức Cha Phêrô.

Giờ cầu nguyện với Đức Cha Phêrô sốt sắng và toàn thể các nữ tu có những khoảnh khắc trầm lắng bên người cha nhân hậu. 

Kết thúc giờ cầu nguyện với giờ kinh tối để xin ơn lành của Thiên Chúa luôn ở cùng các nữ tu.