Nối Vòng Tay Yêu Thương


Vào lúc 1g sáng Thứ Bảy, ngày 17.7.202, Văn phòng HĐGMVN đã nhận được 25 tấn hàng rau củ quả các loại từ Dòng Nữ Vương Hòa Bình (Ban Mê Thuột) cùng với sự cộng tác và đóng góp của rất nhiều anh chị em giáo dân tại Gp. Ban Mê Thuột.  https://www.facebook.com/tgpsaigon
 

Chúng con xin hết lòng cảm ơn quý ân nhân đã trợ giúp và cùng nối vòng tay yêu thương với Hội dòng chúng con. Nguyện xin ơn trên gia ân bội hậu và ban ơn bình an cho mọi người.
 

 
“CHO ĐI LÀ CÒN MÃI”, xin Chúa thương chúc lành cho những nghĩa cử yêu thương mà chúng con dành cho nhau.  

BTT