Thông tin Giáo Phận Tháng 01 - 2021


TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT
104 Phan Chu Trinh
TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk

 
“PHÚC THAY AI XÂY DỰNG HÒA BÌNH, VÌ HỌ ĐƯỢC GỌI LÀ CON THIÊN CHÚA”
(Mt 5,9)


THÔNG TIN THÁNG 01 NĂM 2021
 
* Ngày 01/01: vào lúc 15 giờ 00: Lễ đặt viên đá đồi Thánh Tâm, Giáo xứ Xã Đoài, Giáo hạt Đăkmil.
* Ngày 03/01, vào lúc 09g00: Thêm sức tại Giáo xứ Kon Hring, Giáo hạt Buôn Hô.
* Ngày 06/01, vào lúc 09 giờ 00: Làm phép nhà thờ Kim Ngọc, Giáo xứ Thiên Phước, Giáo hạt Gia Nghĩa.
* Ngày 14/01, vào lúc 09 giờ 00: Đặt viên đá nhà thờ Thiên Ân, Giáo hạt Gia Nghĩa.
* Ngày 20/01, vào lúc 09 giờ 00: Làm phép nhà thờ Tân Hòa, Giáo hạt Giang Sơn.
* Ngày 24/01: Chúa Nhật Lời Chúa

+ Xin Lưu Ý:
* Ngày 02/02 (Nhằm ngày 21 tháng Chạp), vào lúc 09 giờ 00: Họp Mặt Tất Niên Hội Đồng Giáo Xứ, Giáo Họ.
* Ngày 03/02 (Nhằm ngày 22 tháng Chạp), vào lúc 09 giờ 00: Họp Mặt Tất Niên Linh Mục, Tu Sĩ.

VP. TGM