Thông báo: Thánh Lễ An Táng Cha Cố Giuse Trần Mạnh CườngTrọng kính Cha Tổng Đại Diện, quý Cha, quý Thầy Phó Tế, quý Tu Sĩ nam nữ và quý ông bà anh chị em Giáo phận Ban Mê Thuột,

Do dịch bệnh Covid đang diễn tiến mỗi lúc một phức tạp: tỉnh Đăk Lăk đã ghi nhận có thêm một ca nhiễm vào ngày 30-05-2021, nên Chính quyền địa phương đã liên tục báo động và có những Văn thư chỉ đạo phòng dịch Covid một cách nghiêm ngặt nhằm bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

Trong hoàn cảnh đó, liên quan đến Thánh Lễ an táng Cha cố Giuse vào ngày mai (02-06-2021), Đức Cha xin quý Cha, quý Thầy, Tu sĩ và giáo dân ngoài Toà Giám mục không đến tham dự Thánh lễ an táng Cha cố Giuse, nhưng hiệp ý cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ trực tuyến trên trang Web Giáo phận hoặc trên Youtube để cầu nguyện cho Cha cố, và dành ưu tiên cho gia đình và thân nhân của Cha cố.

Vậy, Toà Giám mục xin được kính báo cùng Cha Tổng, quý Cha, quý Thầy và quý Tu sĩ và quý ông bà anh chị em.

Xin kính chúc quý Cha, quý Thầy và quý Tu Sĩ dồi dào ơn Chúa.

Văn phòng Toà Giám mục Ban Mê Thuột