Thông Báo Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Năm 2022


Kính thưa Đức Ông, quý Cha, và quý Thầy Phó Tế.

Tuần Tĩnh Tâm thường niên của hàng Giáo Sĩ Giáo Phận Ban Mê Thuột năm nay sẽ khai mạc vào lúc 16g30 chiều thứ Hai ngày 07 tháng 11 năm 2022, và kết thúc vào sáng thứ Sáu ngày 11 tháng 11 năm 2020 với Thánh Lễ Truyền chức Phó tế, tại Nhà Thờ Chính Tòa,lúc 8.g00.

Chúng con xin thông báo để Đức Ông, Quý Cha, Quý Thầy Phó tế thu xếp mọi việc trong Giáo xứ, về Tòa Giám Mục tham dự tuần Tĩnh Tâm.

Xin Quý Cha cũng thông báo cho các cộng đoàn Tu Sĩ Nam Nữ, các Chủng Sinh, Ứng Sinh và anh chị em Giáo dân biết, để toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo Phận hiệp ý cầu nguyện cho tuần Tĩnh Tâm của hàng Giáo Sĩ Giáo Phận được nhiều kết quả thánh thiêng.

Trân trọng cảm ơn và kính chào Đức Ông, Quý Cha, quý Phó Tế.

 
Linh mục Tổng đại diện
Stephanô Nguyễn Văn Đậu