Thánh lễ kính Lòng Thương Xót tại TTHH Xã Đoài


Thánh lễ Chúa Nhật II Phục Sinh -Năm A
Tôn kính Lòng Thương Xót của Chúa tại TTHH Đồi Thánh Tâm Xã Đoài - 2023

Vào lúc 9g00 ngày 16.4.2023, Chúa nhật II Phục Sinh, Giáo phận Ban Mê Thuột long trọng tổ chức Thánh lễ đồng tế Tôn kính Lòng Thương Xót của Chúa tại Trung tâm Hành hương Đồi Thánh Tâm Xã Đoài.
 
VIDEO Trực tuyến do Ban VHTT-GP.BMT thực hiện: