Giáo Phận Ban Mê Thuột Mở Lại Thánh Lễ Trực Tuyến Từ Chúa Nhật 8 Thường Niên


TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT
           104 PHAN CHU TRINH
            TP. BUÔN MA THUỘT
Buôn Ma Thuột, ngày 25 tháng 02 năm 2022
 
THÔNG BÁO

Trọng kính Cha Tổng Đại Diện, quý Cha, quý Thầy Phó Tế, quý Tu Sĩ nam nữ và quý ông bà anh chị em thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột,

Do số ca nhiễm Covid đang gia tăng trở lại trên nhiều tỉnh thành, nên Chính quyền ở nhiều địa phương hạn chế số người đi tham dự Thánh Lễ, cụ thể là tại thành phố Buôn Ma Thuột là không quá 20 người.
Trong hoàn cảnh đó, Đức Cha Giáo phận quyết định mở lại Thánh Lễ trực tuyến cho bà con giáo dân trong Giáo phận có thể tham dự, bắt đầu từ Chúa Nhật 8 thường niên theo khung giờ sau đây:

- Thánh Lễ Chúa Nhật: 5 giờ 30
- Thánh Lễ ngày thường: 5 giờ 00

Vậy, Toà Giám mục xin được kính báo cùng Cha Tổng, quý Cha, quý Tu sĩ và quý ông bà anh chị em trong Giáo phận.

Xin kính chúc Cha Tổng, quý Cha, quý Tu Sĩ và quý ông bà anh chị em luôn được bình an, sức khỏe và dồi dào ơn thánh Chúa.
 
VĂN PHÒNG TOÀ GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT