Cáo Phó: Linh mục Micae Trần Kim Chinh


“Ta là sự sống lại và là sự sống
Ai tin Ta sẽ được sống đời đời”
 
CÁO PHÓ

 
Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và Phục sinh,
Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột,
Cùng gia đình huyết tộc và linh tông

XIN KÍNH BÁO
 
Linh mục Micae Trần Kim Chinh
Hưu dưỡng Tòa Giám Mục Giáo Phận Ban Mê Thuột
Đã an nghỉ trong Chúa
Lúc 15g00, Chúa Nhật, Ngày 07 tháng 05 năm 2023
Tại Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột
Hưởng thọ 82 tuổi, với 48 năm Linh mục
 
Nghi thức tẩn liệm: 15g00 Thứ Hai, ngày 08/05/2023
Tại Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột
Thánh lễ an táng: 07g00 Thứ Ba, ngày 09/05/2023
Tại Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột
Do Đức Cha Giám Quản Giáo Phận Ban Mê Thuột chủ sự.
Linh cửu cha cố sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo Xứ Thánh Tâm – Gp. BMT
 
Cha cố Micae:
 
- Sinh ngày 05 tháng 03 năm 1942
- Tại: huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
- Từ năm 1961 đến năm 1964: Học Đại học Văn khoa Sài gòn
- Từ năm 1967 đến năm 1975: Học Đại Chủng viện Xuân Bích
- Từ năm 1969 đến năm 1971: Đi thực tập tại Gia Nghĩa – Quảng Đức
- Thụ phong Linh Mục ngày 12/04/1975 tại Sài gòn
 
Đã phục vụ:
 
Từ 1977 – 1979: Quản xứ Vinh Phước, Giáo Phận Ban Mê Thuột
Từ 1979 – 1988: Quản xứ Kim Phát, Giáo Phận Ban Mê Thuột
Từ 1988 – 2001: Quản xứ Chi Lăng, Giáo Phận Ban Mê Thuột
Từ 2001 – 2004: Nghỉ dưỡng bệnh
Từ 2004 – 2019: Quản xứ Kim Hòa, Giáo Phận Ban Mê Thuột
Từ 2019 – 2023: Hưu dưỡng tại Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột
Xin miễn vòng hoa, phướn
Xin mỗi Cha thuộc Giáo Phận Ban Mê Thuột dâng 3 Lễ cầu nguyện cho Cha cố Micae
 
CHƯƠNG TRÌNH KÍNH VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN CHO CHA CỐ ANTÔN
Thứ Hai, ngày 08/05/2023
Sẽ có các giờ cầu nguyện, dâng Lễ vào lúc:
- 08 giờ 00: Gx. Chi Lăng
- 09 giờ 00: Gx. Vinh Phước và anh chị em huyết tốc, linh tông của Cha Cố
- 10 giờ 00: Gx. Kim Phát
- 11 giờ 00: Gx. Kim Hòa
- 13 giờ 00: Gx. Vinh Đức
- 14 giờ 00: Gx. Kim Châu
- 17 giờ 00: Hội Dòng Nữ Vương Hòa Bình

 
Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha cố Micae được sớm về hưởng Tôn Nhan Chúa.
VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT