Cáo Phó Linh mục Giuse Trần Mạnh Cường


“Ta là sự sống lại và là sự sống
Ai tin Ta sẽ được sống đời đời”

(Ga 11: 25)
CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh,
Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột,
Cùng gia đình huyết tộc và linh tông

XIN KÍNH BÁO

Linh mục Giuse Trần Mạnh Cường
Hưu dưỡng tại Tòa Giám mục Giáo Phận Ban Mê Thuột

Đã an nghỉ trong Chúa
Lúc 08 giờ 45 phút Thứ Hai, ngày 31 tháng 05 năm 2021
Tại Toà Giám mục Ban Mê Thuột
Hưởng thọ 83 tuổi, với 52 năm Linh mục

Nghi thức tẫn liệm: 14 giờ 00 Thứ Hai, ngày 31 / 05 / 2021
Tại Nhà nghỉ dưỡng Tòa Giám mục
Thánh lễ an táng: 08g00 Thứ Tư, ngày 02 / 06 / 2021
Tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột
Do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự
An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Thánh Tâm – Ban Mê Thuột

Cha cố Giuse:
- Sinh ngày 09 tháng 06 năm 1938
- Tại: xã Đức Ninh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
(Nguyên quán: xã Đức Ninh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh)
-  Từ năm 1951 đến năm 1953: Học Tiểu Chủng Viện (Trung Học): Xuân Phong, Nghệ An.
-  Từ năm 1961 đến năm 1969: Học Đại Chủng Viện Xuân Bích.
- Từ năm 1963 đến năm 1965: Đi giúp tại Giáo xứ Thánh Tâm, Pleiku
- Thụ Phong Linh Mục ngày 28 / 05 / 1969 tại Đà Nẵng.

Đã phục vụ:
Từ 1969 - 1970:  Dạy học trường Hưng Đức
Từ 1970 - 1972:  Phó xứ Vinh Đức (Hà Lan A), Giáo phận Ban Mê Thuột  
Từ 1972 - 1975:  Tuyên uý quân đội tại Đak Nông                      
Từ 1990 - 1997:  Quản xứ Đức Hạnh (Đăk Nông), Giáo phận Ban Mê Thuột
Từ 1997 - 2009: Quản xứ Duy Hoà, Giáo phận Ban Mê Thuột
Từ 2009 - 2018: Quản xứ Giáo xứ Đoàn Kết, Giáo phận Ban Mê Thuột
Từ 2018 - 2021: Hưu dưỡng tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột

* Xin miễn vòng hoa, phướn
* Xin mỗi Cha thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột dâng 3 (ba) Lễ cầu nguyện cho Cha cố Giuse.

 
CHƯƠNG TRÌNH KÍNH VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN CHO CHA CỐ GIUSE
 
Thứ Hai, ngày 31/05/2021
Sẽ có các giờ cầu nguyện, dâng Lễ vào lúc:
- 14 giờ và 16 giờ

Thứ Ba, ngày 01/05/2021
Sẽ có các giờ cầu nguyện, dâng Lễ vào lúc:
-       08 giờ 00
-       10 giờ 00
-       14 giờ 00
-       16 giờ 00
-       19 giờ 00 (thân nhân, gia đình)

Thứ Tư, ngày 02/06/2021
-      08 giờ 00 : THÁNH LỄ AN TÁNG
Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha cố Giuse được sớm về hưởng Tôn Nhan Chúa.

VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT