Cáo phó Linh mục Giuse Đào Xuân Thanh


“Ta là sự sống lại và là sự sống
Ai tin Ta sẽ được sống đời đời”
(Ga 11: 25)

CÁO PHÓ
 Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh,
Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột,
Cùng gia đình huyết tộc và linh tông

XIN KÍNH BÁO

Linh mục Giuse Đào Xuân Thanh
Thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột
Hưu dưỡng tại gia đình
địa chỉ 57 A đường Tân Tạo, F. 8, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Đã an nghỉ trong Chúa
Lúc 20 giờ 30 phút Chúa Nhật, ngày 25 tháng 07 năm 2021
Hưởng thọ 87 tuổi, với 56 năm Linh mục
Nghi thức tẫn liệm:  9 giờ 30 Thứ Hai, ngày 26 / 07 / 2021
Tại 57 A đường Tân Tạo, F. 8, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Thánh lễ an táng: 5 giờ 00 Thứ Ba, ngày 27 / 07 / 2021
Tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Trang, thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn
Do Cha Đinh Văn Thọ, Quản xứ Giáo xứ Tân Trang chủ sự,
Và sau đó thi hài Cha Cố Giuse sẽ được đem đi hỏa táng.

Cha cố Giuse:
- Sinh ngày 31 tháng 12 năm 1934
- Tại: Tỉnh Hưng Yên
- Từ năm 1948 đến năm 1954: Học Tiểu Chủng Viện (Trung Học): Phỏng.
- Từ năm 1954 đến năm 1957: Du học Hồng Kông
- Từ năm 1958 đến năm 1962: Đi thực tập tại Kênh B Cái Sắn 2, Giáo xứ Mỹ Thạch, Pleiku
- Từ năm 1962 đến năm 1965: Học Đại Chủng Viện Kim Long Huế
- Thụ Phong Linh Mục ngày 29 / 06 / 1965 tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.

Đã phục vụ tại các nhiệm sở sau:
- Từ 1965 - 1966:  Phó xứ nhà thờ Quân Đội Ban Mê Thuột
- Từ 1966 - 1967:  Phó xứ nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột
- Từ 1967 - 1968:  Quản xứ Trung Tâm Tình Thương
- Từ 1968 - 1972:  Quản xứ Giáo xứ Chính Nghĩa
- Từ 1972 - 1975:  Quản xứ Giáo xứ Duy Hòa
- Từ 1975 - 2021: Hưu dưỡng tại gia đình
   ở địa chỉ 57 A đường Tân Tạo, F. 8, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha cố Giuse

* Xin mỗi Cha thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột dâng 3 (ba) Lễ cầu nguyện cho Cha Giuse.

VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT