Trực tiếp Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Huế và Kỳ hành hương Đức Mẹ La Vang năm 2023
TRỰC TIẾP
ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO TỈNH HUẾ
VÀ KỲ HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG NĂM 2023

Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Huế và Kỳ hành hương Đức Mẹ La Vang năm nay sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 với chủ đề: “Mẹ La Vang, Mẹ của đoàn con hiệp hành”. Sau đây là chương trình tổng quát những sự kiện chính được trực tuyến bởi Truyền thông Tổng Giáo phận Huế:
(Cập nhật lúc 13h30 ngày 14.08.2023)

Chúa Nhật, 13.08.2023: ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ - Chủ đề: “Ngài bảo gì thì cứ làm theo” (Ga 2,5)
- 17g00: Thánh lễ Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Huế

 

- 19g30: Hoan ca bên Mẹ

 

Thứ Hai, 14.08.2023:
- 07g30: Thuyết trình, trao đổi

 

- 09g30: Tổng kết - Nghi thức bế mạc Đại hội giới trẻ
- 15g30: Dâng hoa tôn vinh Đức Mẹ La Vang

 

- 17g00: Thánh lễ vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
 

- 19g30: Diễn nguyện; chầu Thánh Thể
 

Thứ Ba, 15.08.2023
- 04g30: Rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ
- 05g00: Thánh lễ đại triều kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Bế mạc kỳ Hành hương