Học viện Công giáo Việt Nam: Thông báo chương trình Pháp ngữ hè 2022


1. LỚP CẤP TỐC HÈ 2022- TRÌNH ĐỘ A1, A2 VÀ CHUYÊN BIỆT

Từ ngày 1/7/2022 đến 26/8/2022 (120 tiết)
Thời gian học: Từ thứ hai đến thứ sáu: 8:15- 11:00

CHƯƠNG TRÌNH PHÁP NGỮ
Năm học 2022- 2023
CÁC LỚP CĂN BẢN - TRÌNH ĐỘ  A1 & A2


Thời Gian Học: Thứ Ba và Thứ Sáu, 14:15 - đến 16:45 pm
KHÓA 1 (48 tiết): Từ 20/9/2022 đến 12/11/2022
KHÓA 2 (48 tiết): Từ 15/11/2022 đến 10/01/2023
KHÓA 3 (48 tiết): Từ 31/01/2023 đến 24/03/2023
KHÓA 4 (48 tiết): Từ 28/03/2023 đến 23/05/2023

2. TIẾNG PHÁP CHUYÊN BIỆT

(48 tiết/Khóa và tiếp tục các khóa nâng cao)
Mục tiêu: Phát triển các kỹ năng Nghe-Nói- Đọc- viết qua việc:
Làm quen với từ vựng Triết-Thần
Đọc các bản văn Kinh Thánh và Thần học
Cử hành phụng vụ và tham dự thánh lễ tiếng pháp
Ứng dụng từ ngữ tôn giáo qua việc chia sẻ Lời Chúa để phát huy kỹ năng thuyết trình, soạn bài giảng bằng tiếng pháp
Hướng đến việc dịch thuật các tài liệu tôn giáo
Củng cố văn phạm tiếng pháp qua việc phân tích các bản văn tôn giáo.
Yêu cầu: Trình độ tương đương A2 trở lên

Thời Gian Học: Thứ Ba và Thứ Sáu, 14:15 - đến 16:45 pm
KHÓA 1 (48 tiết): Từ 20/9/2022 đến 12/11/2022
KHÓA 2 (48 tiết): Từ 15/11/2022 đến 10/01/2023
KHÓA 3 (48 tiết): Từ 31/01/2023 đến 24/03/2023
KHÓA 4 (48 tiết): Từ 28/03/2023 đến 23/05/2023

LƯU Ý CHUNG:
1. Học viên mới có thể đăng ký các lớp vào đầu các khóa học trong năm.
2. Chương trình dành cho Tu sĩ - Giáo dân, không phân biệt tôn giáo.
3. Chương trình sẽ tạo điều kiện cho học viên có những buổi ngoại khóa.
Mục đích để gặp gỡ với người pháp, để tiếp xúc và làm quen với Văn hóa pháp.

Nguồn: https://tgpsaigon.net/