Cầu xin Chúa nhờ Đấng Đáng kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận nhân lễ giỗ thứ 21 của ngài
ĐẤNG ĐÁNG KÍNH
HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN
(+ 16/9/2002)
 
Nguồn: tgpsaigon.net