Ý cầu nguyện tháng 9/2021


Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 9 2021


Ý cầu nguyện chung: Một nếp sống thân thiện với môi trường

Xin cho mỗi người biết can đảm chọn lựa một nếp sống luôn giản dị và thân thiện với môi trường, cùng vui mừng khi thấy người trẻ quyết tâm cam kết sống như vậy.
 

  THE POPE’S INTENTION FOR SEPTEMBER 2021

An Environmentally Sustainable Lifestyle

We pray that we all will make courageous choices for a simple and environmentally sustainable lifestyle, rejoicing in our young people who are resolutely committed to this.

 

Ai đang dẫn đầu những dự án mới mẻ nhằm bảo vệ và duy trì môi trường? Không nghi ngờ gì nữa, đó là những người trẻ. Họ biết rõ rằng tiến bộ xã hội và môi trường có liên hệ mật thiết với nhau. Người lớn có thể học được rất nhiều từ những người trẻ. Như Đức Giáo Hoàng nói: "Chúng ta hãy nhìn vào mẫu gương của họ và nhìn lại lối sống của chúng ta, đặc biệt là trong những thời điểm khủng hoảng về sức khỏe, xã hội và môi trường này." Hãy chia sẻ thông điệp này của Đức Giáo Hoàng Phanxicô với gia đình và bạn bè của bạn. Cha rất vui khi thấy những người trẻ có can đảm để thực hiện các dự án nhằm cải thiện môi trường và xã hội, vì cả hai điều này đi đôi với nhau. Người lớn chúng ta có thể học được nhiều từ những người trẻ này, vì họ đi tiên phong trong tất cả các vấn đề liên quan tới việc chăm sóc hành tinh. Chúng ta hãy nhìn vào mẫu gương của họ và nhìn lại lối sống của chúng ta, đặc biệt trong suốt những thời điểm khủng hoảng về sức khỏe, xã hội và môi trường. Chúng ta hãy nhìn lại cách chúng ta thường gây hại cho Trái đất như thế nào mỗi khi chúng ta ăn uống, tiêu dùng, đi lại hoặc sử dụng nước, năng lượng, nhựa dẻo và những của cải vật chất khác. Chúng ta hãy chọn cách thay đổi! Hãy tiến bước cùng với người trẻ để hướng đến những lối sống giản dị hơn và coi trọng môi trường hơn. Xin cho tất cả chúng ta dám đưa ra những lựa chọn can đảm, những lựa chọn cần thiết vì một lối sống giản dị và bền vững với môi trường, những lựa chọn này lấy cảm hứng từ những người trẻ, họ là những người đã kiên quyết cam kết thực hiện dự án này. Họ không dại dột khi thực hiện những điều ấy, vì họ cam kết cho tương lai của chính mình. Đây là lý do tại sao họ muốn thay đổi những gì họ sẽ kế thừa tại thời điểm mà thế hệ của người lớn chúng ta đã qua đi.