Ý Cầu Nguyện Tháng 12.2021


Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 12.2021


 
Ý truyền giáo: Cầu cho các giáo lý viên.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo lý viên, sẵn sàng để loan báo Lời Chúa, trở nên những chứng nhân, với lòng can đảm và sáng tạo, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

THE POPE’S INTENTION FOR DECEMBER 2021
Intention for evangelization – Catechists.
Let us pray for the catechists, summoned to announce the Word of God: may they be its witnesses, with courage and creativity and in the power of the Holy Spirit.