Ý Cầu Nguyện Tháng 09-2020 Của Đức Giáo Hoàng


Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 09-2020 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR SEPTEMBER 2020

 

Ý Cầu Nguyện Chung: Cầu cho việc tôn trọng nguồn tài nguyên của hành tinh
Chúng ta cùng cầu nguyện cho các nguồn tài của hành tinh không bị hủy hoại, nhưng được phân chia công bằng và tôn trọng.
Universal prayer intention - Respect for the Planet’s Resources
We pray that the planet’s resources will not be plundered, but shared in a just and respectful manner.


 

LỜI CẦU NGUYỆN THEO Ý CHỈ CỦA ĐGH PHANXICÔ
THÁNG 9. 2020 – CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN CỦA TRÁI ĐẤT (9)

Lạy Thiên Chúa là Cha, Đấng Sáng Tạo và Chúa Tể trời đất, từ khởi nguyên, Cha đã trao cho con người quyền làm chủ trái đất và các nguồn tài nguyên để thay Cha săn sóc, chế ngự chúng bằng việc lao động và tận hưởng hoa trái. Cha đã dạy chúng con rằng các tặng phẩm được trao ban cho toàn thể nhân loại.
Trong mầu nhiệm sáng tạo của tình yêu Thiên Chúa quan phòng, Cha đã không đặt để một thế giới “hàng loạt”, nhưng đã làm giàu thế giới bằng những khác biệt, khác nhau về hoàn cảnh, về văn hóa để chúng con có thể hỗ trợ lẫn nhau.
Thế giới được Cha chúc phúc, là một thế giới giàu tài nguyên để bảo đảm những nhu yếu phẩm cần thiết cho con người. Sự giàu có được ban tặng sẽ thật tốt đẹp nếu chiều kích xã hội, chia sẻ cộng đồng, của chúng được gìn giữ. Xin giúp chúng con mở rộng ánh nhìn đến những người đang sống trong cảnh bần cùng, và cho chúng con ý thức được rằng các nguồn tài nguyên đang bị sử dụng cách không chính đáng và đang dần cạn kiệt.

Cha là Chúa Tể càn khôn và chúng con thuộc về gia đình của Cha. Nguyện xin sự nghèo đói và khốn khổ không còn chiếm số đông, nhưng xin cho sự giàu có được nhân rộng và phát triển trên thế giới.

Nguyện xin không còn tiếp diễn cảnh đói kém ở nhiều nơi trong khi một số nơi khác lại vứt bỏ thức ăn vì nhu cầu thị trường.

Xin tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần trên chúng con, bởi nhờ sự hiểu biết về tình yêu thương, chúng con sẽ biết xây dựng các hoạt động kinh doanh trong sự tự do và tầm nhìn xa, đảm bảo việc cung ứng đầy đủ các sản phẩm cũng như phân chia công bằng các tài nguyên của Trái Đất. 
Amen. Alleluia!


(9) Lời cầu nguyện được lấy cảm hứng từ buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, ngày 7 tháng 11 năm 2018.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://www.popesprayer.va/wp-content/uploads/2019/12/preghiere-adp-2020.pdf


Universale – Rispetto per le risorse del pianeta9

O Dio Padre, Creatore e Signore del cielo e della terra,
all’inizio della storia hai affidato la terra e le sue risorse alla gestione comune
dell’umanità, affinché se ne prendesse cura, la dominasse con il suo lavoro e ne
godesse i frutti. Tu ci insegni che i beni della creazione sono destinati a tutto il genere
umano.