Ý Cầu Nguyện Tháng 06.2022


Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 06.2022
Ý truyền giáo - Cầu cho các gia đình

Xin cho các gia đình Công Giáo trên toàn thế giới biết sống yêu thương vô vị lợi và thánh thiện trong đời sống thường ngày.


THE POPE’S INTENTION FOR JUNE  2022
Intention for evangelization – For families

We pray for Christian families around the world; may they embody and experience unconditional love and advance in holiness in their daily lives.
Xin cho các gia đình Công Giáo trên toàn thế giới biết sống yêu thương vô vị lợi và thăng tiến về sự thánh thiện trong đời sống thường ngày.

Trong vòng 2 thập kỷ, chúng tôi đã thường xuyên nói với 6 đứa con của chúng tôi rằng, ‘Hãy chọn những điều tốt!’. 1 người bạn của tôi là tư vấn viên đã nhận xét rằng, thỉnh thoảng thì kể cả những người tốt cũng đưa ra những lựa chọn sai lầm, nhưng không vì thế mà họ mất đi giá trị của mình. Giả sử, ngay cả khi các công chúa của tôi ném một quả bóng vào nhà làm bể đầu bức tượng Đức Mẹ của tôi, chỉ vài phút sau khi tôi yêu cầu chúng không làm thế! Giờ đây, những đứa trẻ đó đang lớn lên thành thiếu niên và thanh niên, tinh thần yêu thương vô điều kiện và lớn lên trong sự thánh thiện đã mang một ý nghĩa mới.

Đôi khi chúng ta đánh đồng sự thánh thiện với sự hoàn hảo, nhưng tôi đoán rất nhiều  vị thánh trên trời sẽ tranh luận rằng chính sự lựa chọn của họ — đôi khi tốt, đôi khi là xấu — đã dẫn họ đến Thánh Tâm Chúa Giêsu. Vậy, những sự lựa chọn ấy và chính tình yêu vô điều kiện của những ai đang thu mình trong góc riêng của họ, đã nâng họ lên khi chúng được kể đến. Chỉ cần hỏi Thánh Augustinô và mẹ của ngài, Thánh Monica. Với tư cách là một bà mẹ với 6 người con, tôi sẽ nói thêm rằng chính những thiếu sót của tôi (là sự sẵn sàng cầu xin sự tha thứ) và lòng thương xót của các con tôi (để cầu xin và được chấp nhận tha thứ), đã đưa tất cả chúng tôi đến gần hơn một chút với phần thưởng đời đời của mình. Như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhắc nhở chúng ta, “để duy trì một gia đình vui tười, đòi hỏi rất nhiều từ cả cha mẹ và con cái. Mỗi thành viên trong gia đình, theo một cách đặc biệt, phải trở thành người phục vụ cho những thành viên khác ”.

 
Khi thế giới trở nên nặng nề và thập giá của chúng ta trở nên không thể mang nổi, mong các gia đình chú tâm vào sự lựa chọn ngay trước mặt họ, đó là sẵn sàng trở nên người phục vụ cho nhau. Nền tảng của ân sủng, lòng thương xót và tình yêu chắc chắn sẽ cho chúng ta sức mạnh cần thiết để tiến tới sự thánh thiện, khi mỗi lần sự lựa chọn của ta không hoàn hảo.

Kathryn Whitaker
http://popesprayerusa.net/2022/05/31/june-prayer-intention-families/