​Ý cầu nguyện Tháng 05.2022


​Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Tháng 05.2022

 

Ý truyền giáo - Cầu cho giới trẻ sống trọn vẹn niềm tin

Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trẻ, là những người được mời gọi sống tròn đầy, xin cho họ nhìn thấy nơi cuộc đời của Đức Maria cách thức lắng nghe, tình thần phân định sâu xa, lòng can đảm bắt nguồn từ đức tin, và sự tận tụy phục vụ. 

THE POPE’S INTENTION FOR MAY  2022

Intention for evangelization – For faith-filled young people

We pray for all young people, called to live life to the fullest; may they see in Mary’s life the way to listen, the depth of discernment, the courage that faith generates, and the dedication to service.

 
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bạn trẻ vốn được mời gọi sống một đời sống tròn đầy; xin cho các bạn trẻ nhìn thấy nơi đời sống của Mẹ Maria cách thức lắng nghe, chiều sâu của phân định, lòng can đảm của đức tin, và sự tận tụy phục vụ.
 
Giáo hội của chúng ta được chúc phúc với nhiều vị thánh trẻ. Và thậm chí ngày nay con hơn thế nữa, người trẻ có nhiều người nam hay người nữ đương thời mà họ có thể thấy được gợi hứng như tay vợt tennis, chân phước Chiara Luce Badano hay chuyên gia internet như chân phước Carlo Acutis. Những vị thánh trẻ của thời đại trước cũng đầy gợi hứng như thánh Đaminh Saviô, Maria Goretti. Ý cầu nguyện tháng này, ĐTC mời gọi chúng ta suy xét những chứng tá của tuổi trẻ của Đức Mẹ, Người mà ngay từ thời niên thiếu đã đón nhận chương trình của Thiên Chúa và sứ mạng cho đời sống của mình với tư cách là Mẹ Thiên Chúa. Khi Mẹ đón nhận sứ thần Gabriel viếng thăm, Mẹ không ngừng ngại để nói “xin vâng” hay “Tôi xin vâng như lời thánh thiên thần truyền”.
Đức Mẹ đã sống cuộc sống của mình cách tròn đầy nhất bởi vì Mẹ đã sống của đời mình am hợp với thánh ý Thiên Chúa. Mẹ chỉ muốn những điều mà Chúa muốn nơi Mẹ. Sự tròn đầy của đời sống Đức Maria là kết quả của việc trở nên ngôi nhà cho chính Thiên Chúa, Người đã nhập thể trong ngôi vị của Đức Giêsu Kitô. 
 
Đời sống của Đức Mẹ là kiểu mẫu cho mọi kitô hữu noi theo và đặc biệt là các bạn trẻ. Trong thế giới ngày nay, sự ồn ào náo động làm cho các bạn trẻ không chú tâm để lắng nghe tiếng Chúa. Đức Mẹ đã lắng nghe thiên thần và lắng nghe những lời nói và giáo huấn của Chúa Giêsu. Mẹ lắng nghe với cả con tim, điều ấy đã thôi thúc Mẹ viếng thăm chị họ Elisabeth. Đức Maria đã dạy chúng ta lắng nghe lời thì thầm sâu lắng của Thiên Chúa trong trái tim. Việc lắng nghe này sẽ mở ra chiều sâu của sự phân định hơn khi người trẻ nghe lời mời gọi sống thiên chức linh mục, đời sống thánh hiến, hay lập gia đình.

Đức Maria thành Nazareth đã can đảm yêu cầu con của mình giúp đỡ cặp đôi trong tiệc cưới Cana. Lòng can đảm của Đức Mẹ đánh dấu sự khởi đầu của giờ của Thiên Chúa và sứ mạng của Người, nhưng cũng khởi tạo đức tin giữa các tông đồ như thánh Gioan đã nói với chúng ta “các môn đệ bắt đầu tin vào Người” (Ga 2,11). Như là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của tín hữu, Đức Maria đã dâng hiến cuộc đời mình cho sứ mạng của nhân loại bằng lời chuyển cầu và suy niệm các ân sủng.

Nhờ lời Đức Mẹ cầu thay nguyên giúp, xin cho các bạn trẻ sống đời sống cách tròn đầy trong sự tương hợp với thánh ý Thiên Chúa, lắng nghe và phân định, lòng can đảm của đức tin và sự tận tụy của phục vụ.

 
Lm. Edward Looney