Ý Cầu Nguyện Tháng 02-2021 Của Đức Giáo Hoàng


Cầu cho nạn bạo hành phụ nữ
Xin cho xã hội biết bảo vệ các phụ nữ nạn nhân của bạo hành, đồng thời quan tâm đến những đau khổ của họ và lắng nghe lời họ kêu cứu.

Universal intention - Violence against women
We pray for women who are victims of violence, that they may be protected by society and have their sufferings considered and heeded.