Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng Tháng 10.2022


Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 10.2022
Ý truyền giáo -  Cầu cho Giáo Hội cởi mở với hết mọi người
Xin cho Giáo Hội, trung thành với Tin Mừng và can đảm khi loan báo, trở thành một cộng đoàn liên đới, huynh đệ và cởi mở. Ước mong Giáo Hội ngày càng mở ra hơn với tất cả mọi người.
 

THE POPE’S INTENTION FOR OCTOBER 2022
Intention for evangelization –  For a Church open to everyone

We pray for the Church; ever faithful to, and courageous in preaching the Gospel, may the Church be a community of solidarity, fraternity and welcome, always living in an atmosphere of synodality.

Let us take advantage of this opportunity to be a Church of closeness, which is God’s style, closeness. And let us give thanks to all the people of God who, with their attentive listening, are traveling the synodal way.
Chúng ta/ hãy tận dụng cơ hội này/ để trở thành một Giáo Hội/ của sự gần gũi./ Sự gần gũi/ vốn là đường lối/ của Thiên Chúa./ Chúng ta hãy cảm ơn/ tất cả dân Thiên Chúa,/ với sự chăm chú lắng nghe của họ,/ những người đang bước đi/ trên con đường hiệp hành./

Let us pray that the Church, ever faithful to the Gospel and courageous in preaching it, may live in an increasing atmosphere of synodality and be a community of solidarity, fraternity, and welcome.
Chúng ta hãy cầu nguyện/ để Giáo Hội luôn trung thành/ với Tin Mừng/ và can đảm/ trong việc rao giảng./ Xin cho Giáo Hội/ sống trong một bầu không khí/ tăng triển về tính hiệp hành/ trở nên một cộng đoàn/ của tình liên đới,/ huynh đệ/ và chào đón mọi người./