Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng - Tháng 7, 2021


Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 7. 2021 


Ý chung - Cầu cho tình bằng hữu xã hội 
Trong các cuộc xung đột về xã hội, kinh tế và tài chính, xin cho chúng ta trở nên những người can đảm kiến tạo sự đối thoại và tình bằng hữu trong xã hội.

JULY 2021.
Universal intention - Social friendship
We pray that, in social, economic and political situations of conflict, we may be courageous and passionate architects of dialogue and friendship.