Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng - Tháng 05/2024


Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG - THÁNG 05/2024
Cầu cho việc huấn luyện các tu sĩ và chủng sinh
Chúng ta cầu cho các nam nữ tu sĩ và chủng sinh lớn lên trong ơn gọi của mình, nhờ được huấn luyện về các mặt nhân bản, mục vụ, thiêng liêng và cộng đoàn, từ đó họ trở nên những chứng nhân đáng tin cậy cho Tin Mừng.
For The Formation Of Men And Women Religious And Seminarians
Let us pray that men and women religious and seminarians, grow in their own vocational journey through human, pastoral, spiritual and community formation, that leads them to be credible witnesses of the Gospel.