Truyện Nhân Bản: Lời ​Trăn Trối Cuối Cùng


Một thanh niên kia không ân cần săn sóc cha mẹ mình vì thấy cha mẹ mình nghèo. Trái lại, anh ta ân cần lui tới săn sóc ông cậu vì thấy ông cậu nầy giàu.
Khi ông cậu qua đời, người thanh niên nầy vui mừng vì tin chắc thế nào cũng được ông cậu trối cho một phần gia tài.
Khi đọc tờ trối, người thanh niên nầy liền hỡi ôi!
Trong tờ trối có nói rằng:
- "Cậu trối cho cháu ba trăm đồng để mua một cuốn giáo lý mà học biết bổn phận phải sống hiếu thảo với cha mẹ mình."

Bài học
Điều răn thứ bốn dạy ta sống hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, tổ tiên là những người sinh thành, dưỡng dục chúng ta. Nền tảng đức hiếu thảo là lòng kính sợ Thiên Chúa, Đấng là nguồn gốc mọi tình phụ tử trên trời dưới đất.

Khi các ngài còn sống, con cháu phải:
- Yêu mến, vì các ngài đã yêu thương, sinh thành, dưỡng dục ta
- Tôn kính, vì các ngài là bậc cao niên, nhiều kinh nghiệm, có nhiều điều đáng ta học hỏi
- Vâng lời, vì các ngài thay mặt Chúa dạy dỗ ta những điều hay lẽ phải
- Giúp đỡ, nhất là khi các ngài có tuổi, đau yếu, túng nghèo, suy thoái tinh thần...
đó chính là cách giúp chúng ta báo hiếu bố mẹ của mình cách trọn vẹn nhất
Nguồn: 130 câu chuyện nhà đạo