Kinh Chay - Nguyễn Duy (Mục Vụ Ngợi Ca)

Nguồn: WGPSG
MỤC VỤ NGỢI CA - TÂM TÌNH MÙA CHAY
ĐẠO DIỄN NGHỆ THUẬT : NHẠC SĨ MINH CHÂU – MINH CHÂU STUDIO.
BIÊN TẬP – KỊCH BẢN : MAX NGUYỄN
DẪN CHƯƠNG TRÌNH : MC CS BÍCH NGÂN
KỸ THUẬT ÂM THANH ÁNH SÁNG : CAO THẮNG - NGỌC LƯU - TRUNG HIẾU - BA SAO AUDIO
KỸ THUẬT HÌNH ẢNH :BAN TRUYỀN THÔNG TGP.SG - MINH DƯƠNG
CA SĨ KHÁCH MỜI: XUÂN TRƯỜNG - DIỆU HIỀN - PHƯƠNG KÁT - BÍCH NGÂN- ANH TUẤN
BAN NHẠC : TRỊNH HIỂN - MINH NGHĨA - THIÊN Ý - HẠNH PHÚC