Ký tự IHS có nghĩa là gì?

IHS là một biểu tượng để nói về Chúa Giêsu Kitô, là cách viết cổ của “Chúa Giêsu Kitô.
Mỗi khi bạn bước vào một nhà thờ Công giáo, thật dễ nhìn thấy các ký tự IHS khắc trên thánh giá hay trên cửa kính màu. Ý nghĩa của những ký tự này là gì?

Ngược với suy nghĩ thường có của mọi người, những ký tự này không phải là chữ viết tắt của “In Hoc Signo” (Nhờ dấu này, con sẽ chiến thắng.) IHS là một biểu tượng để nói về Chúa Giêsu Kitô, là cách viết cổ của “Chúa Giêsu Kitô”.

Chúng ta cùng quay ngược lại thế kỷ III, các Kitô hữu viết tắt tên của Chúa Giêsu bằng ba ký tự đầu tiên của tên Ngài trong tiếng Hy Lạp, ΙΗΣ (từ tên đầy đủ ΙΗΣΟΥΣ – Giêsu). Ký tự Hy Lạp Σ (sigma), tương đương với ký tự “S” trong tiếng La Tinh, nên cuối cùng tên viết tắt này được viết thành IHS.

Trong các thế kỷ đầu của Giáo hội tiên khởi, đây như là một ký hiệu bí mật, thường được khắc lên mộ của các Kitô hữu. Rồi đến thế kỷ XV, thánh Bernadine thành Siena đã rao giảng để thăng tiến lòng tôn kính với Danh Thánh Chúa Giêsu, và khuyến khích các Kitô hữu khắc chữ IHS lên cửa nhà mình. Một thế kỷ sau, vào năm 1541, thánh Inhaxiô đã lấy những ký tự này để biểu trưng cho dòng mà ngài mới lập, Dòng Tên, hay chính xác là Dòng Chúa Giêsu. Biểu tượng cổ này giờ hiện diện trong nghệ thuật Kitô giáo trên toàn thế giới.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch

Nguồn: Phanxico.vn