Cầu nguyện với bút tích tuần 25: Đặc ân của Chúa Kitô và Hoa trái của Chúa Thánh Thần

Hòa giải khi dẹp bỏ những thù nghịch giữa Thiên Chúa với con người, giữa con người với nhau, và giữa con người với chính mình. Sứ điệp của Phúc âm được định nghĩa là "TIN MỪNG CỦA HÒA BÌNH"
TUẦN 25 TN
Đặc ân của Chúa Kitô và Hoa trái của Chúa Thánh Thần
(DGHP t.3)


2.3. Ân sủng của Chúa Kitô- Chúa Kito là nguyên nhân của hòa bình

{Hòa bình mà các ngôn sứ loan báo sẽ xảy ra vào thời Đấng Cứu thế được thực-hiện viên mãn với công cuộc giao hòa trong cuộc Tử nạn và Phục sinh của Đức Kitô. Như ta đã biết, sau khi phục sinh, Ngài đã hiện ra với các tông đồ và chúc cho họ "bình an cho các con"! (Lc 24,36; Ga 20,19.21.26) Ngài để lại sự " bình an mà thế gian không thể ban được" (Ga14,27). Thánh Phaolo đã tóm lại ơn cứu chuộc mà Đức Kitô mang lại cho chúng ta vào từ ngữ "hòa giải" (Ep2,14-17; xc. Rm 5,10; 2 Cr 5,18; Cl 1,20-22).

Hòa giải khi dẹp bỏ những thù nghịch giữa Thiên Chúa với con người, giữa con người với nhau, và giữa con người với chính mình. Sứ điệp của Phúc âm được định nghĩa là "TIN MỪNG CỦA HÒA BÌNH" (Cv 10,36; Ep 6,15).
 
Họa theo lời chúc của Đức Kitô cho các tông đồ sau Phục sinh, các tín hữu Kitô giáo tiên khởi cũng cầu chúc cho nhau được ơn hòa bình mỗi khi gặp gỡ nhất là khi cử hành phụng vụ: "Nguyện xin ơn sủng và hòa bình của Thiên Chúa và của Đức Kitô Chúa chúng ta ở với anh chị em". }(Lm. Giuse Phan Tấn Thành OP)
 
2.4. Hoa trái của Chúa Thánh Thần

"Đạo lý về sự "hiệp nhất của Thánh linh" được xác nhận trong bản văn nổi tiếng về "hoa trái Thánh Linh":bác ái, hoan lạc, bình an, kiên nhẫn,nhân hậu, hảo tâm,trung tín, hiền hòa, tiết độ (Gl 5,22) làm nổi bật sự kiện là hòa bình nội tâm của Kito giáo không phải là một đều gì riêng tư thầm kín, nhưng là một  bước đưa đến sự hiệp thông huynh đệ toàn diện và chân thật. Điều này cũng gặp thấy ở những chỗ khác, đặc biệt là Cl 2, 12-15: " Anh em đã được cùng mai táng với Đức Kitô khi chịu phép Rửa, lại cùng được chỗi dậy với Người, vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng làm cho Người chỗi dậy từ cõi chết.Trước kia anh em chết vì anh em đã sa ngã và vì thân xác anh em không được cắt bì, nay Thiên Chúa đã làm cho anh em được cùng sống với Đức Kitô: Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã cho chúng ta; người đã xóa sổ nợ bất lợi cho chúng ta và dựa trên các giới luật sổ nợ ấy chống lại chúng ta, Người đã hủy bỏ nó đi, bằng cách đóng đinh nó vào thập giá; Người đã truất phế các quản thần và quyền thần, đã công khai bêu xấu chúng, đã điệu chúng đi trong đám rước khải hoàn của Người . Nói khác đi, người Kito hữu không phải chỉ là người hưởng ân huệ hòa bình do Chúa ban, nhưng còn trở nên kẻ cổ võ hoặc hành động cho hòa bình, theo đường hướng mà thánh Giacobe đã vạch ra (Gc,17-18): Đức khôn ngoan làm cho con người trở nên thanh khiết, hiếu hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt... Người xây dựng hòa bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hòa bình, là cuộc đời công chính" ( Nicolo M. Loss - trích báo TSTH số 81- trang.111-112)

Lạy CG Thánh Thể, Chúa đã đến trần gian không phải chỉ để giao hòa chúng con với TC mà còn hứa ban bình an cho chúng con, bình an của Chúa không loại trừ xao xuyến mà chúng con sẽ gặp trên đời, đây là thứ bình an mà chúng con chỉ tìm gặp được nơi Chúa, khi chúng con ở trong Chúa (x.Ga 16,33), bình an phát xuất từ nội tâm của chúng con, khi mà ghen tương, thù oán, gian tham, kiêu ngạo không còn ngự trị trong tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con trải lòng mình ra để Chúa Thánh Thần hướng dẫn như  Thánh Phaolo đã nhắc nhở tín hữu Roma : "Những ai sống theo tính xác thịt thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt; còn những ai sống theo Thần Khí thì hướng về Thần Khí. Hướng đi của tính xác thịt là sự chết,còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an" (Rm8, 5-6)
Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn chúng con để trở nên khí cụ bình an của Chúa . Amen.

Hát : Con xin đức ái (TCCĐ t.116 c.1 và 2)
 
 Nt. M. Anna Minh Trị