Cầu nguyện với bút tích thứ năm ngày 28/03/2019


Thứ năm ngày 28/03/2019

  • Đọc Bút tích ĐÀO TẠO ƠN KÊU GỌI

Thưa quý chị em, qua Bút Tích của Đấng sáng lập Dòng, Đức Cha Paul Léon Seitz, chúng ta được gợi hứng từ sự nhận thức về sứ vụ truyền giáo, về phương pháp truyền giáo: Sống và Làm như các tông đồ.
Tuần này xin mời chị em suy niệm về Đào tạo ơn kêu gọi:  *TẬN TỤY VÌ NGHĨA VỤ  * LƯƠNG TÂM NGHỀ NGHIỆP    Sách cũ tr. 28-29 – Sách mới tr.106.

  • Suy niệm

Chuẩn bị cho sứ vụ truyền giáo, Đấng Sáng lập Dòng tiếp tục định hướng cho việc đào tạo ơn kêu gọi: chú ý rèn luyện 2 đức tính nền tảng là TẬN TỤY VÌ NGHĨA VỤ và LƯƠNG TÂM NGHỀ NGHIỆP. Phương pháp được áp dụng trong các Chủng viện Thừa Sai Kontum. Đức Cha giải thích: “Phải giáo dục chủng sinh yêu mến nghĩa vụ tông đồ của mình với một lương tâm ngay chính; phải thực tập nghĩa vụ tông đồ. Đã tự do lựa chọn ơn kêu gọi, đã chọn bậc chủng sinh thì phải thi hành bổn phận chủng sinh trong Chủng viện. Yêu chuộng nghĩa vụ thì phải chăm chỉ phát triển nghĩa vụ mình…”

-Sự tận tụy thường được hiểu là hết lòng, hết sức với công việc, không ngại gian khổ, khó khăn (theo Từ điển Tiếng Việt, Trung Tâm Từ Điển Học, NXB Đà Nẵng, 2015). Như vậy, TẬN TỤY VÌ NGHĨA VỤ đòi hỏi ta phải dốc toàn tâm toàn ý, chuẩn bị một cách thích hợp sứ vụ của Ơn Gọi mà ta đã chọn; ta phải chăm chỉ tự đào tạo và được đào tạo để trở nên những tu sĩ đích thực của Hội dòng.

-Lương tâm nghề nghiệp là ý thức trách nhiệm của của mình, là thái độ và cách ứng xử thật thà, “Có thì nói có; không thì nói không” (Mt 5, 37). Đấng sáng lập nói: “Tính gian dối là một dấu không thể làm sứ giả cho chân lý được…Phải loại bỏ những chủng sinh nào thiếu thật thà, nhất là trong việc học như cóp bài, quay phim…

Trong một xã hội mà sự dối trá lừa đảo đã trở thành luật sống, thì sự trung thực quả là vàng. Tinh thần trách nhiệm chỉ có thể phát huy hết mức khi gắn kết với lương tâm nghề nghiệp, một lương tâm ngay thẳng.Tinh thần này vừa là dấu hiệu vừa là thước đo sự trưởng thành của đời sống nhân bản. Vì thế mỗi ứng viên cần có sự hướng dẫn rõ ràng về mặt lý thuyết và một kinh nghiệm thực hành cho việc rèn luyện đức tính tận tụy và lương tâm nghề nghiệp; đó là những đức tính cần thiết giúp các ứng viên trở thành những chứng nhân đích thực của Tin Mừng. Hiến Pháp Dòng đ.53 cũng mời gọi: “Hãy tận tâm chu toàn bổn phận với ý thức trách nhiệm và luôn nhạy cảm đối với công tác chung”.

  • Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu,

Nhiệm vụ đào tạo cách toàn diện cho các ứng viên nữ tu truyền giáo thấm nhuần tinh thần hòa bình thật quan trọng, nhất là trong môi trường sống mà đức tính thật thà có biểu hiện xem nhẹ. Lỗi về sự trung thực không phải chỉ là nói dối, vu khống, mà còn là nói lệch đi một chút (xuyên tạc), hứa mà không làm, hẹn mà không giữ đúng. Sống giữa một xã hội mà dối trá đã trở thành luật sống, bằng giả, hàng giả… chúng con phải can đảm để lội ngược dòng, sống thật thà với Chúa, với mọi người xung quanh; có thì nói có, không thì nói không. Chú ý thực tập nghĩa vụ tông đồ, tận tâm chu toàn bổn phận được đem vào thực hành cụ thể ngày từ giai đoạn đào tạo sơ khởi. Lời thánh Phaolô gửi giáo đoàn Cô-lô-xê: “Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời” nhắc nhở chúng con: cần thiết phải luyện tập đức tính thành thật, luôn quan tâm xây dựng và phát triển lý tưởng ơn gọi tu trì, ưu tiên rèn luyện những kỹ năng cho sứ vụ truyền giáo.Tu hết tình và dấn thân phục vụ hết mình.

TẬN TỤY VÌ NGHĨA VỤ và LƯƠNG TÂM NGHỀ NGHIỆP không phải là cảm xúc nhất thời, hời hợt - mà là kết quả của một quá trình nhận thức sâu sắc qua tiến trình đào tạo lâu dài. Xin Chúa giúp chúng con ý thức bền chí rèn luyện và chăm lo phát triển không ngừng, không ngại gian khổ, khó khăn. Amen.         
 
HÁT:  TIM CON HÂN HOAN            TCCĐ 301      câu 1

 

Nt. Modesta Kim Hương