Cầu nguyện với bút tích ngày 14.03.2019


Thứ năm ngày 14/03/2019

  • Đọc Bút tích NHỮNG PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN GIÁO

  • SỐNG như các tông đồ:*SỐNG NỘI TÂM

Sách cũ tr. 24 -26– Sách mới cuối tr. 102-104
Đọc đến cuối đoạn” sống nội tâmChúng ta phải chú ý những điểm này: cầu nguyện- tinh thần khó nghèo và tinh thần khiêm nhường. (chỉ đọc tiêu đề, vì quá dài)
 

  • Suy niệm

Sứ vụ loan báo Tin Mừng của nhà truyền giáo cần phải được bén rễ sâu trong cầu nguyện, nghĩa là sống nội tâm, sống với Chúa; khao khát gặp gỡ Thiên Chúa, một sự khao khát thánh thiện như Đức Giê-su và các tông đồ đã thực hiện. Giáo hội luôn nhắc nhở các tu sĩ không nên vì bận rộn trong các công tác tông đồ mà bỏ bê đời sống cầu nguyện, trong đó bao gồm cả việc gặp gỡ Chúa trong bí tích Thánh thể. Bởi vì sứ vụ tông đồ phải được phát sinh từ sự kết hợp lòng trí với Thiên Chúa (xc.PC 5). Có thể nói, sống nội tâm cầu nguyện đích thực sẽ hướng dẫn những ai được mời gọi sống đời tông đồ- mặc lấy chính Chúa Giêsu, mặc lấy tấm lòng và cuộc đời của Người; mặc lấy tinh thần khó nghèo Chúa dạy:

  • Nơi bản thân: ta chỉ là dụng cụ trong tay Chúa

  không thèm khát tiền của, không làm tôi hai chủ.

  • Nơi người khác: mặc lấy tinh thần khiêm nhường phục vụ của Chúa- Chúa rửa chân cho môn đệ là bài học sống động thực tế mà Chúa đã dạy.

Tinh thần cầu nguyện sẽ giúp chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa trong trái tim tha nhân, nhờ đó ta biết thương và trọng kính người nghèo vì họ là hiện thân của Chúa. Người Thượng họ nghèo hơn người Kinh, không phải họ nghèo vì tiền bạc, nhưng họ nghèo về nhân phẩm, nghèo cả một lịch sử dân tộc, họ mặc cảm mình thua kém dân tộc Việt về nhiều phương diện. Chúng ta hãy hướng về đồng bào Thượng nhiều hơn và cả những người Kinh nghèo khổ nhất bằng tấm lòng của Chúa.

  • Tư niệm

  • Cầu nguyện

Kính lạy Chúa Giêsu, Chúa là trung tâm của việc loan báo Tin Mừng, là điểm tới của công cuộc truyền giáo. Vì vậy, Đấng Sáng lập Dòng đã dạy chúng con: phải nên một với Chúa qua cầu nguyện, qua bí tích Thánh Thể và có một tương quan mật thiết với Chúa, SỐNG NỘI TÂM như các tông đồ. Cầu nguyện là hơi thở, là nét căn bản của đời sống người môn đệ. “Không cầu nguyện thì không có ơn Chúa, không sống với Chúa được thì chúng ta cũng chẳng tự mình làm được gì”. Sứ mạng truyền giáo phải là “chiêm niệm trong hoạt động”. 

Xin ban ơn giúp sức chúng con xác tín mạnh mẽ rằng: phương tiện vật chất chỉ có giá trị tương đối, để chúng con chỉ biết trông cậy vào sức mạnh của Chúa; như Thánh Phaolô đã khẳng định: “Apolo trồng, tôi tưới, Thiên Chúa mới cho mọc lên”. Vì thế, hằng ngày chúng con ra sức sống tinh thần cầu nguyện hy sinh; và qua lời cầu nguyện chúng con xin ký thác nơi Chúa mọi lo âu, mọi nhu cầu của anh chị em, nhất là anh em Sắc tộc. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con mẫu gương tuyệt hảo cả cuộc đời Mẹ Maria gắn bó với Chúa. Xin cho trái tim của chúng con noi theo trái tim của Mẹ sống một đời nội tâm sâu sắc, đẹp lòng Chúa luôn.
 
HÁT:  Sống với Chúa     HN 130   câu 1,3