Cầu nguyện với bút tích: Bài giảng lễ khấn dòng ngày 31.5.1970


Tuần 27 TN
Bài giảng lễ khấn dòng ngày 31.5.1970
 (BT t.58-63)

Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Sự mục nát của hạt lúa miến đã được Chúa chọn làm biểu tượng cho sự tự hạ, tự huỷ của Ngài như bước chuẩn bị cần thiết cho việc Thiên Chúa siêu thăng và tôn vinh Ngài qua mầu nhiệm Phục Sinh. Như vậy, Tự hạ và Siêu thăng qua sự Chết và sự Phục sinh, đó là như một quy luật định mệnh của Hạt Lúa Miến.

Như hạt lúa được gieo vào lòng đất, xin Chúa cho chúng con biết sống mầu nhiệm tự hủy bằng những việc hy sinh âm thầm nhỏ bé trong từng giây phút của cuộc sống ngang qua những con người đang sống bên cạnh chúng con, qua những công việc trong sứ mạng được trao phó, để Danh Chúa ngày càng được nhiều người nhận biết và tôn vinh. Amen.

Hát: MC và PS t.230 (c1.2)
Nt. M. Anna Minh trị