Quà tặng diệu kì


QUÀ TẶNG DIỆU KỲ
“Đây là Mình Thầy, Đây là Máu Thầy!”.
 
Một nhà tu đức nói, “Cử hành Thánh Thể, cách chung, là thước đo của một cộng đoàn Kitô hữu. Nhìn cách thức một cộng đoàn cử hành Thánh Lễ, người ta có thể biết ngay đây là một cộng đoàn ‘đang sống’, ‘đang hấp hối’ hay ‘đã chết!’”.

Kính thưa Anh Chị em,
Mừng kính trọng thể Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Linh Hồn và Thần Tính của Ngài, chúng ta mừng kính một ‘Quà Tặng Diệu Kỳ’ mà việc cử hành không chỉ là thước đo của một cộng đoàn, nhưng còn ở việc sống Bí tích tình yêu này.

Thánh Thể là tất cả! Tất cả sự viên mãn của cuộc sống, sự cứu rỗi, lòng thương xót, ân sủng, hạnh phúc và thiên đàng… Tại sao Bí tích Thánh Thể có tất cả những điều này và còn nhiều điều khác nữa? Bởi lẽ đơn giản, Thánh Thể là Thiên Chúa! “Đây là Mình Thầy, Đây là Máu Thầy!”; “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống!”. Vì thế, Thánh Thể là ‘Quà Tặng Diệu Kỳ’, là ‘tất cả những gì Thiên Chúa là!’.

Trong bài thánh ca truyền thống tuyệt đẹp “Adoro te Devote”, Tôma Aquinô viết, “Con thờ lạy hết tình, ôi Vị Thần ẩn giấu thực sự bên dưới những vẻ bề ngoài này. Toàn thể trái tim con suy phục Ngài; và khi chiêm ngưỡng Ngài, nó hoàn toàn quy phục. Thị giác, xúc giác, vị giác đều bị đánh lừa khi phán đoán về Ngài”. Lời tuyên xưng này cho thấy, khi thờ lạy Thánh Thể, chúng ta thờ lạy một Thiên Chúa ẩn mình. Giác quan bị đánh lừa; bởi lẽ, những gì chúng ta thấy, nếm cảm, không tiết lộ thực tế: Thánh Thể là Thiên Chúa!

Là người Công Giáo, chúng ta được dạy về sự tôn kính đối với Thánh Thể. Nhưng “tôn kính” thôi chưa đủ! Điều quan trọng là phải suy gẫm trong lòng rằng, “Tôi có tin Bí tích Thánh Thể là Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng Cứu Thế, Ngôi Hai trong Ba Ngôi Chí Thánh?”; “Tôi có tin tưởng đủ sâu sắc để trái tim có thể rung động với tình yêu và lòng kính tôn tột bậc mỗi khi ở trước một Thiên Chúa đang hiện diện dưới bức màn Bí tích?”; và “Khi tôi quỳ gối, tôi có quy phục trong lòng rằng, tôi yêu mến Chúa bằng cả con người mình?”.

Điều này nghe có vẻ hơi quá. Có lẽ việc cúi đầu cung kính đơn giản là đủ cho bạn? Nhưng không phải vậy. Chúng ta còn phải nhìn thấy Ngài ở đó bằng con mắt đức tin trong tâm hồn. Phải tôn thờ Ngài “hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn”; phải kêu lên “Thánh, Thánh, Thánh - Chúa là Thiên Chúa Các Đạo Binh, Thiên Chúa Toàn Năng!”. Chúng ta phải cảm động đến sự thờ phượng sâu sắc nhất khi bước vào sự hiện diện thánh thiêng của Ngài; và quan trọng hơn, sống Bí tích yêu thương này đối với anh chị em mình.

Anh Chị em,
“Đây là Mình Thầy, Đây là Máu Thầy!”. Hôm nay, bạn và tôi suy gẫm về chiều sâu đức tin của mình về ‘Quà Tặng Diệu Kỳ’ này. Mình Máu Chúa Kitô là công cụ thánh hoá; là dấu chỉ sự tự hiến của một Thiên Chúa đã trở nên của ăn thức uống hầu nuôi sống và liên kết các tế bào trong Nhiệm Thể ‘với Đầu và với nhau’; đồng thời, xây đắp cho Nhiệm Thể ‘đạt tới tầm vóc Chúa Kitô toàn thể’. Vì thế, hãy tự hỏi, tôi có yêu thương anh chị em tôi như Bí tích này chờ đợi? Tôi có yêu mến Chúa Giêsu hơn mỗi khi tham dự Thánh Lễ? Vì cách thức tôi sống - cử hành Bí tích này - cho biết tôi ‘đang sống’, ‘đang hấp hối’ hay ‘đã chết!’.  

Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con ‘đang sống’, ‘đang hấp hối’ hay ‘đã chết?’. Xin ban ơn trợ giúp để con có thể kinh ngạc và kính sợ mỗi khi rước lấy ‘Quà Tặng Diệu Kỳ’ này!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)